چرا گزارش بین المللی آزادی مذهبی حائز اهمیت است؟

(© Shutterstock.com)
نماد نه مذهب بزرگ جهان (© Shutterstock.com)

آزادی مذهبی یک حق جهانی بشر است. ایالات متحده به دفاع و حمایت از آن متعهد است.

در بسیاری از کشورهای جهان، مردم به دلیل اعتقادات مذهبی خود مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و به زندان انداخته می شوند. به همین دلیل است که گزارش بین المللی آزادی مذهبی وزارت امور خارجه بسیار مهم است.

این گزارش سالانه به طور جامع وضعیت آزادی مذهبی در نزدیک به ۲۰۰ کشور و قلمرو را بررسی می کند؛ نقض و سوءاستفاده از آزادی مذهبی و همچنین اقدامات مثبت دولت ها یا پیشرفت های اجتماعی را دنبال می کند؛ و همچنین تصمیمات مهم ایالات متحده در سیاست خارجی کشور را به اطلاع می رساند.

گزارش های سال های گذشته در تارنمای وزارت امور خارجه در دسترس هستند. در هر گزارش که از ۱ ژانویه تا ۳۱ دسامبر سال قبل را پوشش می دهد، اطلاعات خاص مربوط به هر کشور ارائه داده می شود. گزارش سال ۲۰۲۱ در ۲ ژوئن ۲۰۲۲ منتشر خواهد شد و در تارنمای وزارت امور خارجه در دسترس خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرهنگ و جشن‌های مذهبی مختلف در ایالات متحده، به نشریه وزارت امور خارجه ایمان + آزادی: مذهب در ایالات متحده (PDF, 20.3MB) مراجعه کنید.