آیا آن قطعه جواهر به قیمت جان یک حیوان تمام شد؟

 مصرف کنندگان می توانند از طریق عدم خریداری فرآورده ها و کالاهایی که از گونه های در معرض خطر ساخته می شوند به قاچاق حیات وحش پایان دهند. فیل ها برای عاج شان کشته می شوند. پرندگان کمیاب و رنگارنگ از جنگل های گرمسیر گرفته می شوند. فقط سه هزار زنجیر ببر که به طور غیرمجاز برای داروهای چینی شکار می شوند، در حیات وحش باقی مانده اند. مطلع بمانید. از خریداری فرآورده های ساخته شده از حیات وحش اجتناب کنید.

 ممکن است فیل ها به دلیل شکار غیرمجاز به زودی منقرض شوند. بنا به گفته صندوق جهانی حیات وحش (WWF) ببرها نیز ممکن است تا سال ٢٠٢٢ با همین سرنوشت مواجه باشند. این ویدیو تحت عنوان روزهای آخر را تماشا کنید و ببینید که چگونه قاچاق حیات وحش از شبه نظامیان تروریست نیز پشتیبانی می کند.