اگر در حال آموختن انگلیسی آمریکایی هستید، باید بدانید که بهتر است خبر را “مستقیم از دهان اسب”- یا مستقیم از خود منبع شنید، تا اینکه دست دوم به گوش شما برسد.

آمریکایی ها اصطلاحات گوناگونی دارند که برای بیان خلاقانه افکار به حیوانات اشاره می کنند، و بسیاری از آنها به خصوصیت هایی که اغلب به آن حیوانات نسبت داده می شوند، مرتبط هستند.

در اینجا با پنج اصطلاح که به حیوانات اشاره دارند آشنا شوید:

Monkey business

(شاتراستاک)

معنی: میمون بازی. یک کار مشکوک یا موذی گرانه

کاربرد محاوره ای:

“I suspect some monkey business happening at my store. Every day, there is money missing from the cash register.”

 “فکر می کنم اتفاق مشکوکی در مغازه ام می افتد. هر روز مقداری پول از صندوق کم می آوریم.”

Wolf in sheep’s clothing

معنی: گرگ در پوست گوسفند. شخصی که خودش را به عنوان یک فرد بی آزار جلوه می دهد، ولی نیت بد یا خطرناکی دارد.

کاربرد محاوره ای:

“I don’t like that you are dating Marcus. He seems really nice, but he’s mean and manipulative. He’s a wolf in sheep’s clothing.”

 “اصلا خوشم نمی آید که با مارکوس رفت و آمد کنی. به نظر آدم خوبی می رسد ولی در حقیقت آدم بدجنس و حیله گری است. او مانند گرگی در پوست گوسفند است.”

The straw that broke the camel’s back

(عکس از آسوشیتدپرس)

معنی: “آخرین کاهی بود که کمر شتر را شکست.” آخرین چیزی که باعث می شود کار از کار بگذرد و تحمل کسی تمام شود.

کاربرد محاوره ای:

“Jeff was late to work every day last week, and he lost an important report. Yesterday he forgot an important meeting. That was the straw that broke the camel’s back. I fired him.”

 “هفته گذشته جف هر روز دیر سر کار آمد، و یک گزارش مهم را گم کرد. دیروز یک جلسه مهم را فراموش کرد. این آخرین کاهی بود که کمر شتر را شکست! اخراجش کردم.”

The lion’s share

معنی: سهم شیر. بزرگترین، بیشترین سهم.

کاربرد محاوره ای:

“The children ate the lion’s share of the ice cream. They left only a few spoonfuls for their parents.”

“بچه ها بیشتر بستنی را خوردند. فقط چند قاشق برای پدر و مادرشان باقی گذاشتند.”

Let the cat out of the bag

(شاتراستاک)

معنی: بگذارید گربه از کیف بیرون بیاید. افشاء یک راز.

کاربرد محاوره ای:

“The birthday party for Jenna was supposed to be a surprise, but Amina let the cat out of the bag. She told Jenna about the party.”

“قرار بود جشن تولد جینا یک سورپریز باشد ولی آمنه لو داد و به جینا درباره مهمانی گفت.”

بیشتر بیاموزید

با چند اصطلاح آمریکایی که در آنها از رنگ ها،  آب و هوا، و خوراکی استفاده می شود، آشنا شوید.

 ShareAmerica مجموعه مقالاتی را برای آموزش گفتگوهای روزمره ارائه می دهد. تارنمای انگلیسی آمریکایی نیز دارای منابع گوناگون رایگان برای نوآموزان و معلمان زبان انگلیسی است. مطالب آموزنده ای نیز در صفحه فیس بوک انگلیسی آمریکایی در دسترس هستند.