چهار رویکرد ایالات متحده برای افزایش امنیت اقتصادی زنان در جهان

(© André Josué Anchecta Oseguera/USAID)
برنامه ها تحت حمایت ایالات متحده به زنان جوان در هندوراس کمک کرده است تا در رستوران های محلی از فناوری مدرن استفاده کنند. اولین استراتژی آمریکا برای امنیت اقتصادی زنان در جهان چنین تلاش ها را گسترش خواهد داد. (© André Josué Anchecta Oseguera/USAID) Photo Credit: André Josué Anchecta Oseguera

ریم همدان یکی از معدود مهندسان برق زن بود که کار خود را به عنوان کارآموز در سال ۱۹۹۳ با شرکت توزیع  برق (EDCO) در اردن آغاز کرد. امروز او مدیر کل این شرکت است. او پیشرفت و ارتقای مقام خود را به سختکوشی و برنامه ایجاد تنوع جنسیتی در صنایع تحت حمایت ایالات متحده با هدف افزایش شمار زنان در زمینه هایی که عمدتاً مردان در آن فعالیت دارند، نسبت می دهد.

موفقیت این برنامه وابسته به آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID) تنها یکی از چندین طرح دولت بایدن- هریس برای تکرار تجربه یا گسترش اولین استراتژی ایالات متحده برای امنیت اقتصادی زنان در جهان است .

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده در ۴ ژانویه در مراسم رونمایی از این طرح گفت: “استراتژی که ما در پیش می گیریم یک چشم انداز ساده دارد: ایجاد جهانی که در آن همه زنان و دختران در همه جا بتوانند در رشد اقتصادی و رفاه جهانی مشارکت کنند و از آن بهره مند شوند.”

این طرح با استراتژی ملی یکسان نگری و برابری جنسیتی که در ۲۰۲۱ برای ترویج برابری جنسیتی در ایالات متحده و سراسر جهان منتشر شد، همسو است و آن را پیش می رود.

سنجش برنامه های موفق

این استراتژی اقتصادی دارای چهار مؤلفه است :

پیشبرد رقابت پذیری اقتصادی از طریق مشاغل با کیفیت: یکی از راه های انجام این کار از طریق برنامه هایی مانند WE-Champs است که برای حمایت از کسب و کارهای کوچک تحت مالکیت زنان کمک های فنی و آموزش هایی را به اتاق های بازرگانی و انجمن های تجاری زنان در ۱۸ کشور در سراسر اروپا ارائه می دهد.

تقویت مراقبت از کودکان و سالمندان و ارزش دادن به کار خانگی: آمریکا از برنامه هایی مانند سرمایه گذاری بانک جهانی در طرح مراقبت از کودکان که به بهبود دسترسی به مراقبت از کودکان با کیفیت و مقرون به صرفه در کشورها با درآمد کم و متوسط در سراسر جهان کمک می کند، حمایت به عمل می آورد.

ترویج کارآفرینی زنان: این استراتژی تلاش هایی مانند ائتلاف آمریکا و هند برای توانمندسازی اقتصادی زنان را که بخش خصوصی و جامعه مدنی را با هدف ارائه مهارت های فنی و فرصت های شبکه سازی جهت کمک به رشد کسب و کارشان با هم در ارتباط قرار می دهد، تکرار خواهد کرد.

حذف موانع سیستماتیک: این موانع شامل موانع اجتماعی، حقوقی و نظارتی است که در مسیر برابری در زمینه کاری قرار دارند؛ از جمله قوانینی که کار کردن در سمت های خاص را برای زنان چالش برانگیزتر می کند و پیشرفت شغلی آن ها را محدود می کند .

گسترش برنامه ایجاد تنوع جنسیتی در صنایع

این استراتژی همچنین برنامه آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده برای ایجاد و بهبود تنوع جنسیتی در صنایعی که عمدتاً مردان در آن فعالیت دارند، از جمله بخش های انرژی و آب را گسترش خواهد داد. این این همان برنامه ای است که ریم همدان و شرکت توزیع برق اردن در آن شرکت کرده بودند و در حال حاضر از ۴۱ سازمان در ۲۷ کشور برای افزایش برابری جنسیتی حمایت می کند.

سامانتا پاور، مدیر آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده در این مراسم گفت، از زمان آغاز مشارکت همدان در این برنامه، شرکت توزیع برق اردن تعداد کارمندان زن را به میزان ۲۱٪ افزایش داده است .

پاور گفت که آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده برنامه ایجاد تنوع جنسیتی در صنایع و طرح های مشابه  برای “ترویج برابری جنسیتی در همه حوزه های کاری، از کشاورزی گرفته تا فناوری اطلاعات” را در سراسر جهان گسترش خواهد داد .

بلینکن گفت: “بهبود امنیت اقتصادی زنان نه تنها کار درستی است، بلکه همچنین کاری هوشمندانه و ضروری است.”