شمار زیادی از مردم فکر می کنند که تغییرات آب و هوا چیزی است که در جایی دیگر و برای دیگر مردمان در حال روی دادن است. اما برای مردمی که در بسیاری از جوامع محلی ساحلی ایالات متحده زندگی می کنند تغییرات آب و هوا هم اکنون و در برابر چشم آنها موجب افزایش سطح آب دریاها شده است.

هالی بمفورد، یکی از مقامات ارشد اداره ملی اقیانوس و جوشناسی ایالات متحده (NOAA) و یکی از نویسندگان پژوهشی تازه منتشر شده درباره حفاظ ها و موانعی که می توانند به عنوان سپرهای محفاظتی برای سازه های کنار دریا عمل کنند، گفت: “ما می دانیم که سطح آب دریاها در حال بالا آمدن هستند و جوامع محلی ساحلی در برابر آب و هوای نامعتدل و رویدادهای آب و هوایی آسیب پذیرتر می شوند.”

ما هم اکنون شاهد فرسایش، تحولات شدید آب و هوایی، و جاری شدن سیل های پیاپی هستیم. طبیعت، با معماری خاص خود، یعنی باتلاق های نمکی، محل رشد صدف های چروک، صخره های مرجانی، مانگرو، علف های دریایی، تپه های شنی، و جزایر سدی، از خشکی ها در برابر توفان ها و سیلاب های ساحلی محافظت می کند. اگر این موانع طبیعی به حال خود گذاشته شوند می توانند از سازه های ساخت بشر در برابر افزایش سطح آب دریا محافظت کنند.

coastal structures_persian2
(برگرفته شده از نمودارهای NOAA)

موانع طبیعی می توانند از نو ایجاد شوند تا از زیرساخت های بشر محافظت کنند، به عنوان سپر ساحلی در برابر توفان مقاومت نمایند، و عمر ساختمان های کنار دریا را طولانی تر کنند. برخی از جوامع محلی در حال دورتر کردن دیوارهای دریایی خود از اقیانوس ها هستند تا به این ترتیب به موانع طبیعی فرصتی دهند تا خود را از نو بازیابند.

(برگرفته شده از نمودارهای NOAA)
(برگرفته شده از نمودارهای NOAA)

بهینه سازی ساختارهای کنار دریا می تواند موجب مقاوم تر شدن آنها در برابر بالا آمدن سطح آب اقیانوس و یا جوامع محلی می توانند برای محافظت از ساختمان ها به نصب دیوارهای دریایی و یا دیوارهای مجهز به سیل گیر بپردازند. اگر این اقدامات با موانع طبیعی موجود یا از نو ایجاد شده همراه شوند موثرتر خواهند بود.

(برگرفته شده از نمودارهای NOAA)
(برگرفته شده از نمودارهای NOAA)

البته بر اساس یافته های این بررسی، چنین نیست که یک راه حل برای همه جوامع ساحلی صدق کند و بنا بر این راه حل های بالقوه، مستلزم پژوهش های بیشتر هستند. اما با این وجود نیاز به عمل و دست به کار شدن امری بسیار مهم است. این بررسی می گوید: “در رویارویی با تغییرات آب و هوا، دگرگونه اندیشیدن درباره مدیریت و محافظت از سواحل ایالات متحده برای سلامت و رفاه جوامع محلی و اقتصاد، امری حیاتی است.”

حدود ۴٠ درصد از جمعیت ایالات متحده در نزدیکی یکی از کرانه های آبی این کشور زندگی می کنند و در حدود نیمی از فعالیت های اقتصادی کشور در این مناطق روی می دهند. ایجاد مقاومت در برابر تغییرات آب و هوا در این جوامع محلی یک عناصر حساس سیاست ملی است.

نیمی از جمعیت جهان در کرانه های آبی و یا در نزدیکی آنها زندگی می کنند و از این رو راهبردهای مقاوم سازی می توانند در بازه گسترده تری به ویژه در شهرهای فراوان حاشیه دریاها در جهان، ارزشمند باشد.

ایالات متحده در بسیاری از بخش های اجتماعی و اقتصادی در حال برداشتن گام هایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای که موجب تغییرات آب و هوا می شوند، و حرکت به سوی اقتصادی مبتنی بر انرژی پاکیزه می باشد.