تعدادی از کشورهای جهان در مناطقی از سیاره زمین واقع شده اند که به سمت خشک شدن و کاهش بارندگی جوی پیش می روند و  در سال های آینده روند خشکی و کم آبی ممکن است شدت یابد. یکی از مناطقی که با خشکسالی و کم آبی بی سابقه روبه رو است، ایالت کالیفرنیا است که بر اساس برآورد دانشمندان سال ها طول خواهد کشید تا از پیامدهای خشکسالی و کم آبی کنونی فارغ شود.

بر پایه گزارش پنجم ارزیابی هیئت بین الدول تغییر اقلیم نیز، ایالات متحده ممکن است به علت تغییرات آب و هوا با خشکسالی های بیشتری رو به رو شود.

یک پژوهشگر زن در آزمایشگاه (عکس از آسوشیتدپرس)
همراه با در پیش گرفتن اقدامات لازم برای صرفه جویی در مصرف آب در کالیفرنیا، فناوری های موثرتر برای استفاده بهینه از آب نیز توسعه داده می شوند. (عکس از آسوشیتدپرس)

خشکسالی می تواند در تولید انرژی آبی محدودیت ایجاد کند. همچنانکه در سال های اخیر، ظرفیت انرژی آبی در غرب آمریکا را کاهش داده است.

مبارزه با کم آبی از چه راه هایی ممکن است؟

یکی از راه هایی که ایالات متحده برای مبارزه با مشکل کم آبی و استفاده بهینه از انرژی تجدیدپذیر به کار گرفته، گسترش انرژی بادی است. استفاده از این صورت انرژی از سال 2008 تا کنون سه برابر شده است و قرار است تا سال 2050 سی و پنج درصد برق مورد نیاز را تامین کند.

در کنار مزایایی که استفاده از انرژی بادی دارد، کاهش میزان مصرف آب است که با جایگزین شدن باد به جای نیروگاه های برق متکی بر سوخت فسیلی (که در آنها آب به عنوان خنک کننده استفاده می شود) نیاز به آب کاهش می یابد.

درس های کم آبی ایالت کالیفرنیا

نمک باقیمانده از آب آبیاری (عکس از آسوشیتدپرس)
نمک باقیمانده از آب آبیاری (عکس از آسوشیتدپرس)

در ایالت کالیفرنیا که با کم آبی بی سابقه رو به روست، صرفه جویی در مصرف آب اجباری است.  در این زمینه دستور العمل های همه جانبه ای در نظر گرفته شده است که از جمله آنهاست: تغییر در شیوه کشت و کار و ترویج کشت گونه های گیاهی که آب کمتری مصرف می کنند، تغییر روش های آبیاری به روش های کم مصرف آب، بازسازی و کارآ تر کردن شبکه های لوله کشی آب آشامیدنی، متحول کردن شبکه های فاضلاب، تصفیه پسآب و موثرتر کردن شیوه های چرخش آب بازیافتی و بازگرداندن آن به بسترهای زیرزمینی.  به کارگیری و توسعه فناوری های جدید در راستای صرفه جویی و استفاده بهینه و کارآ از آب از دیگر راه کارهای موثر و فوری است.

به جز اقدام های لازمی که برای مقابله با کم آبی و پیامدهای خشکسالی اعمال می شود، یک راه لازم و فوری، مبارزه گسترده و همه جانبه با تغییرات آب و هواست. به گفته پرزیدنت اوباما  نسل کنونی هم اکنون با پیامدهای تغییرات آب و هوا رو به رو شده است و همین نسل قادر است با آن مبارزه کند. اگر اقدام های لازم برای مبارزه با این تغییرات به طور گسترده و با کارآیی صورت نگیرد، باید نگران قضاوت نسل های آینده درباره خودمان باشیم.