اگر شما درباره #BlackLivesMatter، جنبشی که اخیرا در ایالات متحده برای تاکید بر اهمیت جان سیاهپوستان در حال گسترش است شنیده باشید، احتمالا می دانید که بنیانگذاران این جنبش از طریق استفاده ماهرانه از رسانه های اجتماعی توانستند توجه پشتیبانان بیشتری را به سوی خود جلب کنند.

 شما اکنون می توانید از چگونگی عملکرد آنها اطلاع پیدا کنید.

روز ٢۵ فوریه (ساعت۸:۳٠ صبح به وقت شرق آمریکا؛ ساعت ۱۳:۳٠ به وقت گرینویچ) در یک رویداد تعاملی به میزبانی همین تارنما به پاتریس کالورز، بنیانگذار، و مونیکا دیویس، هماهنگ کننده منطقه ای شعبه نیویورک، این جنبش بپیوندید. این دو نفر توضیح خواهند داد که چگونه از رسانه های اجتماعی برای ایجاد یک جنبش اعتراضی ملی بهره بردند. این یک فرصت بسیار خوب برای آموختن این است که چگونه می توان فناوری های امروزی را برای جلب پشتیبانی از آرمان های خود به کار برد.

تصویری که روی آن نوشته شده است #BlackLivesMatter، با شرکت پاتریس کالورز و اوپال تامیتی، ٢۵ فوریه ٢۰۱۶، ساعت ۸:۳٠ صبح به وقت شرق آمریکا؛ ساعت ۱۳:۳٠ به وقت گرینویچ " (وزارت امور خارجه)
(وزارت امور خارجه)