شما هدف بالقوه بزرگترین عامل مرگ و میر در جهان هستید که می تواند هر زمان به سراغتان بیاید، اما می توانید خطر یک برخورد بالقوه کشنده را کاهش دهید.

بیماری قلبی و دیگر اختلالات قلب و عروق (CVDs) بیش از هر بیماری یا تهدید دیگری در سراسر جهان موجب مرگ مردم  می شود. این بیماری ها باعث ۳۱ درصد از موارد مرگ و میر را در سطح جهانی می شوند که در حال حاضر بیش از ۱٧ میلیون نفر در سال است- و این رقم تا سال ٢۰۳۰ به ٢۳ میلیون نفر خواهد رسید.

انتخاب هایی که شما در زندگی روزانه خود می کنید تأثیر بزرگی در ابتلاء شما به بیماری قلبی دارند. در ٢٩ سپتامبر، روز جهانی قلب اطلاعات سودمندی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

سیگار نکشید

ایالات متحده یکی از کشورهای بسیاری است که درج هشدارها را روی بسته بندی محصولات تنباکو الزامی ساخته اند. (عکس از آسوشیتدپرس)

غذای سالم بخورید

میوه ها و سبزیجات در یک  رژیم غذایی مساعد به حال قلب اهمیت دارند (عکس از الکساندر میجاتوویچ/شاتراستاک)

به طور منظم ورزش کنید 

سی دقیقه ورزش در پنچ روز از هفته، می تواند تندرستی قلب و عروق شما را حفظ کند (عکس از آسوشیتدپرس)

از فشار خون خود آگاه باشید

با اندازه گیری منظم فشار خون، مردم می توانند از خطر بیماری قلبی برای خود آگاه شوند (عکس از آسوشیتدپرس)

در نوشیدن [مشروبات الکلی] اعتدال را نگهدارید 

نوشیدن زیاد از حد مشروبات الکلی به بیماری قلبی کمک می کند (الکس صابری/شاتراستاک)

در حین اینکه شما برای پایین آوردن خطر بیماری قلبی اقدام می کنید، کارشناسان نیز برای بهتر شناختن بیماری های قلب و عروق در تلاش هستند.

یکی از این مراکز پژوهشی مؤسسه جورج برای بهداشت بین المللی در پکن، شهری است که در آن بیماری های قلب و عروق موجب مرگ ٢٫۶ میلیون نفر در سال می شوند. این گروه پژوهشی همراه با شرکای خود در ایالات متحده، به طور ویژه بر روی فشار خون و کمک آن به بروز بیماری قلبی تمرکز دارد. مؤسسه جورج روی راه هایی برای تنظیم برنامه های مهار فشار خون در جوامع محلی و توانمند ساختن آن جوامع  برای ادامه تلاش برای رعایت بهداشت عمومی در بلندمدت کار می کند.

مؤسسه جورج همچنین یکی از ۱۱ مرکز برتری است که در سرتاسر جهان از سوی مؤسسه ملی قلب، ریه و خون و گروه متحد قلب، که یک شرکت مراقبت درمانی مستقر در ایالات متحده است پشتیبانی می شوند.

انجمن قلب آمریکا همچنین در مشارکت با جامعه پزشکی قلب در چین برای تضمین کیفیت مراقبت درمانی از قلب در ٢۰۰ بیمارستان فعالیت می کند.

انجمن قلب آمریکا با به کار گرفتن هزاران مربی برنامه های آموزشی نجات بخش در رابطه با کمک های اولیه برای به هوش آوردن افراد هنگام بروز عوارض مربوط به قلب و ریه ارائه می کند.