برای تیم ملی زنان ایالات متحده تنها ۱۶ دقیقه کافی بود تا در بازی نهایی جام جهانی ٢٠۱۵ فوتبال زنان در مقابل ژاپن، تاریخ ساز شود. این هنگامی بود که کارلی لوید بازیکن میانی ایالات متحده به سریع ترین وجه ممکن در مسابقه بی نظیری در تاریخ جام جهانی، به زدن  سه  گل توفیق یافت.

برای کسانی که مسابقات فوتبال زنان را دنبال می کنند، دستیابی تیم ایالات متحده به سومین عنوان قهرمانی شگفت  آور نبود. ولی هواداران ممکن است از دلیلی که در پشت سر این موفقیت قرار داشته است – قانون دورانساز حقوق مدنی که تبعیض جنسیتی را در مدارس ایالات متحده ممنوع ساخت- آگاه نباشند.

کارلی لوید، ستاره فوتبال “فصل نهم” قانون آموزش و پرورش ۱٩٧٢ را که موجب شد زنان در ایالات متحده به ورزش دسترسی بیشتری داشته باشند، در کسب این موفقیت تأثیرگذار می داند. (عکس از آسوشیتدپرس)

 این قانون که به عنوان “فصل نهم” Title IX شناخته می شود، مقرر می دارد که مدارسی که از دولت فدرال کمک مالی دریافت می کنند، باید برای دانش آموزان دختر و پسر جهت مشارکت در ورزش های مختلف فرصت های برابر فراهم کنند. مدارس همچنین موظف اند که با تیم های مردان و زنان از نظر دسترسی به مربی، تسهیلات و دیگر منابع، به طور برابر رفتار کنند.

تأثیرگذاری این قانون در فعالیت ورزشی زنان عظیم بوده است. هنگامی که “فصل نهم” در ۱٩٧٢ قوت قانونی یافت، از هر ٢٧ دختر در ایالات متحده تنها یک نفر در مدارس متوسطه در ورزش ها شرکت می کرد. رقم کنونی یک دختر برای هر سه نفر است. فرصت ها نیز به نسبت تصاعدی برای زنان در ورزش های دانشگاهی افزایش یافته است.

لوید که برای تیم دبیرستان خود و سپس برای تیم دانشگاه راتگرز فوتبال بازی کرده است در مصاحبه ای با  فیلادلفیا انکوایر گفت: “اگر قانون فصل نهم وجود نداشت، من بازیکن فوتبال نبودم.”

مشارکت در ورزش فواید پایداری برای زنان در خارج زمین بازی، از جمله به دست آوردن نمرات بهتر و افزایش اعتماد به نفس، در بر دارد. یک بررسی اخیر نشان داد که ٩۶ در صد از مدیران اجرایی زن در مدرسه در یک رشته ورزشی فعالیت داشته اند.