در بیش از شصت کشور جهان مردم در خانه های فرهنگی آمریکا به نام “گوشه آمریکایی” در محل نزدیک به خود با ایالات متحده ارتباط  برقرار می کنند. هر “گوشه”، مکانی عالی برای یاد گرفتن انگلیسی، حضور در رویدادهای جالب توجه و کاوش در تازه ترین اطلاعات مربوط به فناوری های دیجیتال وجود دارد.

در نوی ساد، صربستان، “گوشه آمریکایی” حتی کار مهمتری می کند. با ورود پناهندگان سوری به این کشور بالکان، کارکنان “گوشه آمریکایی” در حال تشدید اقدامات خود برای ارائه کمک های انسان دوستانه هستند.

مارکو بومبیچ، هماهنگ کننده این برنامه گفت: “بیشتر [پناهندگان] گرسنه، خسته، و وحشت زده هستند و این چیزی است که شما نمی توانید نادیده بگیرید.”

بومبیچ و همکاران او پیکاری را برای جمع آوری کمک سازمان دادند که بیش از ٤٠٠ کیلوگرم غذا، لباس و کالاهای بهداشتی را برای پناهندگان سوری و شمال آفریقایی گرد آوری کرد. آنها برای توزیع این وسایل با سازمان های غیر دولتی صربی همکاری کردند.

کارکنان “گوشه آمریکایی” در صربستان با کالاهای اهدایی جمع آوری شده برای پناهندگان (وزارت امور خارجه)

کارکنان “گوشه آمریکایی” در طی تلاش هایشان پی بردند که پناهندگان عرب زبان به اطلاعات به زبان خودشان نیاز دارند، و به این دلیل در صدد ایجاد یک مرکز بیست و چهار ساعته تماس با استفاده از زبان عربی برای پاسخ به پرسش های پناهندگان هستند.

بومبیچ گفت: “این مرکز تماس از آنها حمایت می کند و همه اطلاعاتی را که موجب راحت تر شدن اقامتشان می شود به زبان عربی در اختیارشان می گذارد.

این نخستین باری نیست که “گوشه آمریکایی” در صربستان به کمک جامعه محلی شتافته است. آنها در سال ٢٠١٤ کالاهای امدادی را برای کمک به قربانیان سیل محلی جمع آوری کردند و اخیرا برای نوزادان محلی لباس در اختیار بیمارستان ها گذاشتند.

از آغاز مناقشه سوریه در سال ٢٠١١، ایالات متحده بیش از ٤٫١٥ میلیارد دلار کمک – بیش از هر اهدا کننده دیگر- برای امداد رسانی انسان دوستانه ارائه کرده است.

شما هم می توانید کمک کنید. نگاهی به فهرست سازمان ها بیاندازید و ببینید امروز چه کار می توانید بکنید.