چین در ادامه سرکوب اقلیت های مذهبی، مسجد اویغورها را تخریب می کند

لوح دیرین و تاریخی که از بیش از صد سال پیش از نماز گزاران مسجد عید گاه استقبال می کرد به دست عاملان دولت چین که همچنان به سرکوب مسلمانان در استان سین کیانگ ادامه می دهند، تخریب شد.

به گفته اعضای جامعه اویغورها به رادیو آزاد آسیا (RFA)، مقامات چینی این لوح خط نویسی شده را از سر در مسجد، و هلال  ماه و ستاره نمادین را از گنبد و مناره های این مسجد در شهر کاشغر برداشتند.

به نقل از رادیو آزاد آسیا، برای تورقونجان الاودون، مدیر کمیته امور مذهبی کنگره جهانی اویغورها مستقر در مونیخ، حذف این لوح در ۲۰١۸ یادآور “سیاست های شرورانه دولت چین با هدف از بین بردن اسلام در جامعه اویغورها است.”

هنریک زادزیوسکی از سازمان طرح حقوق بشر اویغورها مستقر در واشنگتن به این رسانه گفت: “مفاهیم دینی و مذهبی اندک اندک از مسجد عید گاه ربوده می شوند تا اینکه برای بازدیدکنندگان نا آگاه به یک مکان خالی و بی مفهوم تبدیل شود.”

مسجد عید گاه که در ١۴۴۲ ساخته شد، یکی از بزرگترین و قدیمی ترین مساجد چین است.  لوحی که بالای در ورودی آن آویخته شده بود به ١۹۰۸ باز می گردد. زادزیوسکی به رادیو آزاد آسیا گفت تنها دلیلی که این مسجد هنوز پا برجاست، اهمیت تاریخی آن می باشد تا حزب کمونیست چین بتواند وانمود کند که اویغورها از آزادی مذهبی برخوردار هستند.

دولت ایالات متحده در گزارش سالانه آزادی مذهبی بین المللی که توسط وزارت امور خارجه منتشر می گردد، اقدامات مشابهی را در نقض آزادی مذهبی در قبال اویغورها در استان سین کیانگ توسط دولت چین مشاهده کرده است. این گزارش بخشی از تعهد ایالات متحده به پیشبرد آزادی مذهبی در سراسر جهان است.

سرکوب مداوم

Men walking by mosque entrance (© Epel/Shutterstock)
لوح مسجد عید گاه که در این عکس در ۲۰١١ دیده می شود، به عنوان بخشی از سرکوب مداوم مسلمانان توسط دولت چین، از درگاه این مسجد برداشته شده است. (© Epel/Shutterstock)

حذف لوح مسجد عید گاه یکی از اقدامات مقامات دولت چین در سرکوب مداوم اویغورها و از بین بردن فرهنگ اسلامی در سین کیانگ است.

از آوریل ۲۰١۷ تا کنون، بیش از یک میلیون نفر از گروه های قومی اویغور، قزاق، قرقیز و دیگر گروه های اقلیتی مسلمان در اردوگاه های بازآموزی در سین کیانگ حبس شده اند. گزارش داده شده است که نگهبانان در این اردوگاه ها، زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار داده و آنها را شکنجه می دهند تا به منظور پاکسازی هویت قومی و دینی آنها را وادار به ترک اسلام کنند.

خارج از اردوگاه ها، دولت چین مردم سین کیانگ را مانند زندان تحت کنترل سخت قرار داده است. سرکوب فرهنگ اسلامی شامل موارد زیر می شود:

زادزیوسکی گفت: “مساجد، زیارتگاه ها و دیگر مکانهای مقدس در سرتاسر سرزمین شان ویران و با خاک یکسان شده اند. تخریب مسجد عید گاه گام دیگری به سوی منع کامل اسلام است.”