Coast Guard boat in water seen in distance through trees (U.S. Coast Guard/Chief Petty Officer Kip Wadlow)
ستاره قطبی، کاتر گارد ساحلی ایالات متحده برای پهلو گرفتن در جونو، آلاسکا از کانال گستینو عبور می کند. (U.S. Coast Guard/Chief Petty Officer Kip Wadlow) The crew arrived in Juneau for a logistics stop as they neared the end of their months-long Arctic deployment in support of operation Arctic West Winter 2021, where they conducted scientific research and protected the nation’s maritime sovereignty and security throughout the polar region. (U.S. Coast Guard/Chief Petty Officer Kip Wadlow)

کاتر گارد ساحلی ایالات متحده به نام ستاره قطبی، پس از اینکه خدمه آن مأموریت تقریباً یک ماه خود را برای انجام تحقیقات علمی در شمالگان و حفاظت از امنیت دریایی ایالات متحده در سراسر منطقه شمالگان به پایان رساندند، وارد جونو، آلاسکا شد.

گارد ساحلی ایالات متحده در یک بیانیه خبری اعلام کرد که ستاره قطبی – یک یخ شکن سنگین – در ۴ دسامبر ۲۰۲۰ با حضور دانشمندان و محققان (از جمله برخی از سازمان های غیر دولتی شریک و برخی دیگر از بریتانیا و سایر متحدان) برای انجام اولین مأموریت زمستانی خود از ۱۹۸۲، عازم قطب شمال شد.

Left: Man looking out ship windows (U.S. Coast Guard/Petty Officer 1st Class Cynthia Oldham) Right: Line of sailors aiming rifles at sky (U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Tedd Meinersmann)
چپ: ناخدا بیل وویتیرا هنگام عبور از تنگه برینگ از پل فرماندهی ستاره قطبی به بیرون نگاه می کند. (U.S. Coast Guard/Petty Officer 1st Class Cynthia Oldham) راست: خدمه در خلیج آلاسکا در مراسم تدفین در دریا شرکت می کنند. (U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Tedd Meinersmann)

کاتر گارد ساحلی در ۲۰ فوریه با موفقیت مأموریت دوگانه علمی و امنیت ملی خود را به اتمام رساند. به گفته گارد ساحلی، خدمه آن برای پیدا کردن “درک بهتری از نحوه کار در آب های شمالگان در طول سال” اطلاعات لازم را جمع آوری کرده است.

ناخدا بیل وویتیرا، فرمانده کشتی گفت: “شمالگان سرد و تاریک است و دریانوردی در زمستان در آن ناحیه دشوار است. دانشمندان عضو خدمه توسعه فناوری هایی را برای کاهش خطرات ناشی از فعالیت در چنین محیطی دورافتاده پیش بردند.”

Left: Man and woman crew members working on equipment Right: View of ice-covered water with two people walking across (U.S. Coast Guard/Petty Officer 1st Class Cynthia Oldham)
چپ: مهندسان عضو خدمه ستاره قطبی در دریای برینگ، یک پمپ آب شور را تعمیر می کنند. راست: افسران نجات از یخ پیش از انجام تمرین خدمه در تنگه برینگ، به دنبال یک مسیر مطمئن برای تیم خود می گردند. (U.S. Coast Guard/Petty Officer 1st Class Cynthia Oldham)

به عنوان مثال، خدمه ستاره قطبی و شرکای آنها برای جمع آوری و انتقال اطلاعات مربوط به جریان یخ، شناورهایی را روی یخ مستقر کردند که به رفع شکاف موجود در داد های در دست برای اقیانوس ها در عرض جغرافیایی بالاتر کمک خواهند کرد.

خدمه همچنین چندین پروژه دیگر را به انجام رساندند، که یکی از آنها آزمایش یک سیستم ارتباطی ماهواره ای با فرکانس بالا در عرض های جغرافیایی بالا و در شرایط سخت آب و هوایی بود. این سیستم که توسط لاکهید مارتین برای نیروی دریایی ایالات متحده ساخته شده است، به منظور ایجاد ارتباطات ایمن برای نیروهای متحرک طراحی شده است.

یک تلاش جهانی

همکاری با شرکا و متحدان برای جمع آوری داده ها، ضمن ارائه تجربه حیاتی به پرسنل گارد ساحلی در شمالگان به ملوانان آینده در آب های این منطقه کمک خواهد کرد.

وویتیرا گفت، گارد ساحلی قصد دارد در سال های آینده ناوگان یخ شکن های خود را با حداکثر شش یخ شکن جدید افزایش دهد تا از حضور ملی و حفظ دسترسی به مناطق قطبی اطمینان حاصل کند.

به گفته گارد ساحلی، همکاری با متحدان در شمالگان مهم است، زیرا درک مناطق قطبی و بهترین نحوه دریانوردی در آب های آن “یک تلاش جهانی است”.

Left: Crew member using mallet to remove ice from side of ship Right: Crew members on ship's deck looking toward shore (U.S. Coast Guard/Petty Officer 1st Class Cynthia Oldham)
چپ: یکی از اعضای خدمه ستاره قطبی در دریای چوکچی در دمای زیر انجماد یخ را از بدنه کشتی جدا می کند. راست: کشتی در بندر داچ، آلاسکا پهلو می گیرد. (U.S. Coast Guard/Petty Officer 1st Class Cynthia Oldham)

خدمه دریایی بریتانیا و ایالات متحده ماموریت های مشابهی دارند. به عنوان مثال، خدمه کشتی والاحضرت سلطنتی پروتکتور – یک کشتی گشت در یخ مستقر در انگلیس – معمولاً در حمایت از بررسی بریتانیا از سرزمین جنوبی کار می کند و از منابع دریایی قطبی در آن منطقه حفاظت می کند.

دو افسر بین المللی از نیروی دریایی سلطنتی در مأموریت ستاره قطبی در شمالگان شرکت داشتند. یکی از آنها ستوان جیکوب استاین، از کشتی والاحضرت سلطنتی پروتکتور گفت، علاوه بر آموزش دریانوردی در یخ، او آموخت که گارد ساحلی ایالات متحده چگونه در محیط تاریک و یخ زده حرکت می کند.

View past ship's buoy of snowy open water and starry night sky (U.S. Coast Guard/Petty Officer 1st Class Cynthia Oldham)
ستاره قطبی در اقیانوس منجمد شمالی قدرت آمریکا را بازتاب می کند و از اهداف امنیت ملی در سراسر آب های آلاسکا و شمالگان، از جمله در امتداد مرز دریایی ایالات متحده و روسیه پشتیبانی می کند. (U.S. Coast Guard/Petty Officer 1st Class Cynthia Oldham)

معاون دریاسالار لیندا فاگان، ، فرمانده منطقه گارد ساحلی ایالات متحده در اقیانوس آرام گفت: ” شمالگان دیگر یک مرز نوظهور نیست، بلکه یک منطقه با اهمیت ملی فزاینده است. گارد ساحلی به محافظت از حق حاکمیت ایالات متحده و همکاری با شرکای مان برای حمایت از امنیت، ایمنی و حاکمیت قانون در شمالگان متعهد است.”