کارآموزان ناسا با وجود همه گیری کووید-۱۹ به تحقیقات خود ادامه می دهند

Woman in mask holding canister (NASA/Gabriela Vidad)
گابریل ویداد، کارآموز ناسا و دانشجوی فیزیک در دانشگاه ادلفی در نیویورک، از هوا در نزدیکی خانه خود نمونه برداری می کند. (NASA/Courtesy of Gabriela Vidad)Credits: Gabriela Vidad

دانشجویانی که برای شرکت در برنامه تابستانی اداره ملی هوانوردی و فضایی (ناسا) برگزیده شدند با وجود لغو برنامه های پرواز به دلیل همه گیری کووید-۱۹، به تحقیقات خود در ۲۰۲۰ ادامه می دهند.

ناسا که مسئولیت برنامه فضایی غیرنظامی دولت ایالات متحده را بر عهده دارد، هر سال ده ها دانشجوی دانشگاهی را برای کارآموزی و شرکت در برنامه تحقیقات هوابرد برای دانشجویان (SARP) برمی گزیند. اکثر تابستان ها، این برنامه که در سال ۲۰۰۹ آغاز شد در دانشگاه کالیفرنیا در ارواین برگزار شده و شامل پرواز با هواپیماهای تحقیقاتی می شود.

ناسا در بیانیه ای در ۷ می  گفت: “امسال به دلیل محدودیت های مسافرتی و فاصله گذاری اجتماعی به دلیل کووید-۱۹، پرواز برای دانشجویان امکان پذیر نخواهد بود ولی دوره کارآموزی ادامه دارد.”

ناسا که برای اعزام فضانوردان به فضا شناخته شده و اکنون برای اکتشاف کره مریخ آماده می شود، از طریق مأموریت های اکتشافی خود به دنبال گسترش دانش برای بهره مندی بشریت است.

۲۸ دانشجویی که امسال برای شرکت در برنامه SARP انتخاب شده بودند، با همکاری با دانشمندان ناسا از خانه های خود کار می کنند.

در ماه آوریل، ناسا نزدیک به هزار کپسول هوا- ۲۴ کپسول به هر یک از کارآموزان در سرتاسر ایالات متحده ارسال کرد و از آنها خواست که در طی مراحل گوناگون همه گیری کووید-۱۹ و بسته شدن اماکن، نمونه هایی از آلودگی هوا در ایالت های خود جمع آوری کنند.

کارآموزان در اوج دستور “در خانه بمانید،” وقتی که میزان انتشار کربن احتمالاً در پایین ترین سطح بود، و باری دیگر وقتی ایالت ها دستور بازگشایی دادند، از هوا نمونه برداری کردند. کارآموزان قرار است نمونه ها را برای آزمایش و تجزیه و تحلیل تقریباً صد ترکیب موجود در اتمسفر به آزمایشگاه ناسا در دانشگاه کالیفرنیا در ارواین ارسال کنند.

دانشجویان همچنین برای ردیابی تغییرات در میزان انتشار کربن، در حالیکه فعالیت های انسانی پس از پایان قرنطینه افزایش یافتند، با دانشمندان ناسا همکاری می کنند و می توانند نمونه های سال ۲۰۲۰ را با داده های جمع آوری شده توسط شرکت کنندگان سال های گذشته مقایسه کنند.

نمونه های هوا چشم اندازی از تأثیرات تغییر در فعالیت های انسانی طی همه گیری کووید-۱۹ بر میزان آلودگی هوا، ارائه خواهند داد.