کارآموز افسری، و گسترش آزادی مذهبی در ارتش آمریکا

ایکنور سینگ برای این که بتواند در حین خدمت به کشور خود به فرائض مذهبی اش نیز عمل کند، به قانون متوسل شد (اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا)

ایکنور سینگ، که در عکس بالا دیده می شود، می خواست به یگان کارآموزی افسران ذخیره ارتش ایالات متحده (ROTC) بپیوندد. ارتش به سینگ گفت که اول باید ریش خود را بتراشد و هنگام انجام وظیفه دستارش را بر سرنگذارد.

 سینگ پیرو آیین سیک است که مردان را موظف می کند ریش دار باشند و دستار بر سر بگذارند.

 دادگاه ناحیه ای ایالات متحده به نفع سینگ رأی داد. سینگ به آسوشیتدپرس گفت: “وقتی تصمیم دادگاه را شنیدم، ابتدا باور نمی کردم.”

 طبق قانون فدرال، دولت نباید “بار قابل توجهی را” بر کسی که فرائض مذهبی خود را انجام می دهد تحمیل کند، مگر این که به طور متقاعدکننده ای “مانع پیشبرد منافع دولت” باشد. حتی در این صورت نیز قانون تنها کمترین میزان محدودیت را برای ارتقاء چنان نفعی اجازه می دهد.

برمن جکسون قاضی ارتش رأی داد که دستار و ریش سینگ تأثیری بر توانایی او در خدمت نمی گذارد. او خاطر نشان کرد که ارتش تا کنون استثنائات پزشکی بسیاری را در رابطه با مقررات مربوط به موی صورت اجازه داده است.

 سینگ گفت که علاقه مند به خدمات عمومی است و قصد دارد بعد از برنامه کارآموزی افسری در بخش اطلاعات محرمانه ارتش کار کند.

او گفت: “افسر شدن کار آسانی نیست. شما باید در بسیاری از حوزه ها تسلط داشته باشید.”