آرتور زنگ،مخترعی  که  کار خود را هفت سال پیش را همراه یک مربی در بیمارستان مرکزی یائونده، پایتخت کامرون آغاز کرد می گوید “اگر کاری را شروع می کنید، باید آن را به پایان برسانید.”

یک بهیار از کاردیو پَد برای انتقال نتایج آزمایش نوار قلب استفاده می کند (سفارت ایالات متحده در کامرون)

در آغاز، مربی زنگ به او برای درک اصول علمی ساده در چگونگی انتقال داده های دستگاه الکتروکاردیوگرام (EKG) کمک می کرد. امروز زنگ صاحب یک شرکت وسایل پزشکی به نام “هیمور مدیکال” است که یک جعبه وسایل تشخیص بیماری های قلبی را عرضه می کند. این جعبه یک صفحه لمسی را در برمی گیرد که می تواند نتایج آزمایش نوار قلب را با استفاده از فناوری تلفن موبایل از مناطق روستایی به پزشکان متخصص ارسال کند.

زنگ پیش از شروع به تولید این دستگاه، برای تأمین مالی هزینه هایش با مشکل مواجه بود و تصمیم گرفت ایده اش را برای تولید کاردیو پَد در فیسبوک با دیگران به اشتراک بگذارد. او امیداور است ۵٠٠ دستگاه کاردیو پَد تولید کند و آنها را میان بیمارستان ها در سرتاسر منطقه توزیع کند.

در ٢٠۱٢، پیش از این که آرتور زنگ برای شرکت در ابتکار رهبران جوان آفریقایی (YALI) برگزیده شود، به خاطر اختراعش در کامرون شناخته شده بود. او می گوید، هنوز کاری را که شروع کرده به پایان نرسانده است. او تا زمانی که فرآورده اش را در کامرون مستقر نسازد تا هم میهنان کامرونی اش بتوانند از مزایا و مشاغلی که در اثر آن ایجاد خواهند شد بهره مند گردند، کارش را پایان یافته تلقی نخواهد کرد.