کالیفرنیا با آلودگی هوا مبارزه کرد و پیروز شد. کالیفرنیا برای انجام این کار فناوری های نوین، قوانین ایالتی و محلی، انگیزه های اقتصادی برای ساکنان و کسب و کارها را به کار بست.

امروز کالیفرنیا برای دولت های ایالتی در داخل آمریکا و دولت های سرتاسر جهان که با آلودگی هوا دست به گریبان هستند یک الگو است. داستان این ایالت، داستان اقدام محلی برای حل مسائل است که در مقایسه با سیاست های ملی با انعطاف پذیری بیشتری عمل می کند.

به موازات گسترشلس آنجلس بعد از جنگ دوم جهانی و افزایش جمعیت و خودروها و کارخانه ها، نفس کشیدن در آنجا برای ساکنانش دشوارتر شد. چشم ها به سوزش افتادند. مردم بیمار شدند و این وضع تنها به لس آنجلس محدود نماند. دود به دره مرکزی کالیفرنیا نیز سرایت کرد و با بالا و پایین رفتن در امتداد ساحل دیگر شهرها و حومه آنها را نیز محاصره کرد.

یکی از نخسین اقدامات شهر ممنوعیت سوزاندان زباله ها بود که زمانی در حیاط پشت همه خانه ها انجام می گرفت. فناوری های جدیدی در کار ساختن اتومبیل ها ارائه شدند و استفاده از دستگاه های تسهیل کننده مُبدّل و مصرف بنزین بدون سرب از طرف ایالت اجباری شد. ضوابط مربوط به کیفیت هوا ابتدا در ۱٩۵٩ تعیین شدند و زیر نظر گرفتن کیفیت هوا در سطوح محلی و گزارش آن به ساکنان در سرتاسر ایالت آغاز گردید.

عکس تاریخی از شهر در پوششی از دود (عکس از آسوشیتدپرس)
حتی در ۱٩۵۸، لس آنجلس روزهای مکرر آلودگی داشت. (عکس از آسوشیتدپرس)

این اقدام سطح آگاهی شهروندان را بالا برد. اقدام منظم در دادن “هشدارسرخ” – به معنای روزهایی که کودکان نمی توانستند بیرون از خانه بازی کنند، فعالیت های توان فرسا در خارج از منزل برای همه نامطلوب شمرده می شد و سالخوردگان به ماندن در خانه ترغیب می شدند- ساکنان را به سوی پشتیبانی از سیاست های مربوط به هوای پاکیزه سوق داد. به موازات آگاهی مردم از آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامتی، مقامات در ضوابط مربوط به کیفیت هوا تجدید نظر کردند و تدابیر بیشتری برای کاستن از آلودگی ارائه دادند. از دهه ۱٩۶۰ به این سو، با تعیین ضوابط سختگیرانه تر برای انتشار دود اتومبیل ها، آزمایش انتشارات و استفاده از وسایل بهتر برای جلوگیری از انتشار دود خودروها و مصرف سوخت های مرغوب تر، کیفیت هوا رو به بهبود گذاشت.

فناوری های قرن بیست و یکم انرژی تجدیدپذیر، و به کار بردن روش های سبزتر را در کارهای ساختمانی مقرون به صرفه ساختند. تخفیف های مالیاتی در سطح فدرال و ایالتی برای ساختمان های بازرگانی و مسکونی سازگار با محیط زیست، نصب وسایل مربوط به تولید برق خورشیدی و تولیدخودروهای دو سوختی یا برقی، مشوق هایی بودند که نتیجه موفقیت آمیز داشتند. هر چند مسائل جدی مربوط به آلودگی هوا همچنان وجود دارند – میزان اوزون در سطح زمین هنوز بالا است- هوای لس آنجلس امروز پاکیزه تر است و مردم سالم ترند.

مرکز شهر با کوه ها در پس زمینه (عکس از آسوشیتدپرس)
امروزه، کیفیت هوای لس آنجلس بهبود فراوانی یافته است، و منظره مکانی نزدیک به کوه های سن گابریل واضح و پاک است (عکس از آسوشیتدپرس)

یک بیلان نهایی سالم تر

و. راماناتان، که ریاست مرکز علوم جوی را در موسسه اقیانوس شناسی اسکریپپس در دانشگاه کالیفرنیا در سن دیه گو به عهده دارد، اخیرا به برنامه ریزان انرژی پاکیزه در هند و ایالات متحده گفت که از ۱٩٩۰ تا ٢۰۱۰، انتشار کربن در کالیفرنیا تنها ۴ درصد افزایش یافته و علت آن هم سیاست های کربن زدایی بوده اند. به گفته او، در همین مدت جمعیت ۳۰ در صد افزایش داشته و تولید ناخالص داخلی ۵۴ در صد رشد کرده است.

او گفت: “این خود استدلال هایی را که شما از بدبینان دایر بر این که کربن زدایی اقتصاد ما را ویران می کند می شنوید، بی اعتبار می سازد. کالیفرنیا به این بدبینان پاسخ منفی می دهد … اقتصاد این ایالت در حال رشد بوده” و  صد هزار شغل ایجاد کرده است.

الگویی برای کشور و برای جهان

رشید شیخ از موسسه تاثیرات تندرستی گفت: “کالیفرنیا دارای وضع ویژه ای است.” قادر است سطوح دولت را از محلی گرفته تا ملی با هم هماهنگ کند، و به شکل دادن سیاست های موثر در سطح ملی یاری داده است- زیرا سیاست های کالیفرنیا کارآیی دارند. شیخ به نتایج حاصل از مطالعات اخیر دایر بر این که کاهش آلودگی در نتیجه فناوری های مربوط به سوخت پاکیزه دیزلی سلامتی را در آلوده ترین محلات بهبود بخشیده است، استناد کرد.

نمودار اطلاعاتی: در صد کل تولید برق با استفاده از منابع تجدیدپذیر، ٢۰۱٢(Next 10)
منبع: نمودار Next 10 در ارتباط با نوآوری سبز در کالیفرنیا. داده ها از کمیسیون انرژی کالیفرنیا و اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده. تحلیل از اقتصاد مبتنی بر همکاری.

سازمان Next 10 که به توسط اف. نوئل پری، سرمایه گذار خطرپذیر به منظور تمرکز بر تعامل میان اقتصاد، محیط زیست و کیفیت زندگی بنیاد گذاری شده است، داده هایی ارائه می کند که الهام بخش اقدامات بیشتری هستند. شاخص نوآوری سبز ٢۰۱۵ این سازمان، از طریق مقایسه کالیفرنیا با کشورهایی که بیشرین انتشار دهندگان گازهای گلخانه ای هستند، کالیفرنیا را از نظر استفاده از انرژی دوام پذیر در شمار ۱۰ کشور صدر جدول، و از نظر داشتن پایین ترین میزان انتشارات کربن، در مقام دوم رده بندی می کند.

و هیئت منابع هوای کالیفرنیا، در آخرین برآورد خود از انتشار گازهای گلخانه ای نشان می دهد که ایالت برای کاهش دادن انتشارات به سطح سال ۱٩٩۰ تا سال ٢۰٢۰، در مسیر مطلوبی قرار دارد.

نگاه به آینده

تصویری از مَت پیترسون در حال خنده (اهدایی َت پیترسن)
مَت پیترسون، رئیس برنامه دوام پذیری در لس آنجلس است. (عکس اهدایی)

در همان حال که شهر لس آنجلس و ایالت کایفرنیا می توانند به پیشرفت خود ببالند، کیفیت هوای لس آنجلس همچنان به عنوان بدترین در ایالات متحده باقی مانده است. با این همه، مَت پیترسون، رئیس برنامه دوام پذیری شهر خوشبین است. او در نظر دارد از تازه ترین فناوری ها به منظور پاکیزه ساختن اگزُز خودروها، منابع انرژی، بنای ساختمان ها و تغییر رفتارها سود جوید. و هدف های برنامه دوام پذیری شهر برای ٢۰۱۵ حذف کامل استفاده از زغال سنگ و افزایش ۵۰ درصدی اتومبیل های بدون انتشار دود را تا سال ٢۰٢۵ شامل می شود.

پیترسون که پیش از این در سازمان Global Green USA مدیر اجرایی بوده، برای به اشتراک گذاشتن درس های آموخته شده توسط کالیفرنیا به سراسر جهان سفر کرده است. او به مقامات محلی توصیه می کند که با دیگر حوزه های قضایی محلی، با کسب و کارها و سازمان های غیر دولتی برای پاکیزه ساختن هوا همکاری داشته باشند. وقتی از او درباره این که چه چیزی با سرعت کیفیت هوا را بهبود می بخشد سؤال شد، او به راه حل های زیر اشاره کرد:

  • حذف موتورهای دو مداری- نظیر چمن زن ها و ماشین های برگ روبی.
  • جایگزین سازی کامیون های آلوده کننده دیزلی با موتورهایی که سوخت پاکیزه تری دارند
  • نظارت بر کیفیت هوا و اطلاع رسانی به مردم درباره آن

مقامات کالیفرنیا به موازات همکاری با دیگر کشورها- شامل کانادا، چین، هند و مکزیک- استدلال می کنند که سیاست های زیست محیطی موجب جذب کارآفرینان و سرمایه گذاران می شوند. و این امر به ایجاد مشاغل جدید و هوایی که برای تنفس بهتر است می انجامد.