اتومبیل های هنگام غروب در جاده (© Artens / Shutterstock)
ترافیک عصر. چراغ های شهر. اتومبیل ها هنگام غروب خورشید. (© Artens / Shutterstock)

در ایالات متحده، سیاست های دولت، نوآوری های صنعت خودروسازی و علاقه مصرف کنندگان به هوای پاک طی دهه های اخیر دست به دست هم داده و باعث کاهش انتشار آلاینده ها توسط خودروهای شخصی گشته اند.

طرح مشاغل آمریکایی پرزیدنت بایدن شامل ۱۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای ایجاد یک شبکه ملی متشکل از  ۵۰۰ هزار ایستگاه شارژ برای گسترش دسترسی رانندگان وسایل نقلیه برقی به شارژ کورد نیاز است. وزارت حمل و نقل ایالات متحده اخیراً اعلام کرده است که هر ایالت قادر خواهد بود استانداردهای خود را برای انتشار گازهای خروجی اگزوز تعیین کنند. (این مقررات پیشنهادی پیش از نهایی شدن باید فرآیند نظرخواهی و مشورت عمومی را طی کند.)

آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده مقررات مربوط به آلودگی ناشی از وسایل نقلیه موتوری را تنظیم می کند. به پیشرفت هایی که توسط این سازمان و سایر نهادها در این زمینه انجام گرفته اند، نگاهی بیاندازید:

 

(State Dept./Helen Efrem. Photo and images © Shutterstock)