کسب و کارهای آمریکایی به مبارزه با کووید-١٩ یاری می رسانند

کسب و کارهای بزرگ و کوچک برای کمک به مبارزه با ویروس جدید کرونا به سرعت خطوط تولیدی خود را تغییر می دهند تا کالاها و تجهیزات لازم را به تولید برسانند.

این ویدیو را تماشا کنید و ببینید چگونه کسب و کارهای آمریکایی به پرسنل پزشکی و شهروندان در محافظت کردن از خود در مقابل از کووید-١٩ کمک می کنند.