کشورها به انتخابات تقلبی مادورو اعتراض می کنند

Soldier in uniform walking past mural showing the eyes of chavez (© Matias Delacroix/AP Images)
یک سرباز طی انتخابات نامشروع نیکلاس مادورو در کاراکاس، ونزوئلا در ۶ دسامبر از یک مرکز رأی گیری محافظت می کند. روی دیوار نوشته شده است، "دموکراسی واقعی."

کشورها در سراسر جهان تلاش اخیر رژیم نامشورع مادورو برای تضعیف دموکراسی در ونزوئلا را ریاکاری می خوانند.

در ۶ دسامبر، رژیم نیکولاس مادورو با هدف براندازی سیاستمدارانی که به طور دموکراتیک انتخاب شده بودند و در برابر مادورو و نزدیکان وی ایستادگی می کنند، بر خلاف قانون اساسی کشور، انتخابات مجلس شورای ملی را برگزار کرد.

نتیجه این انتخابات مسخره آمیز غیر دموکراتیک و غیرقانونی بود.

از زمان رأی گیری روز یکشنبه، بیش از ۵۵ کشور از جمله اعضای سازمان کشورهای قاره آمریکا(OAS) ، گروه لیما، اتحادیه اروپا و گروه تماس بین المللی این انتخابات را محکوم کردند و از به رسمیت شناختن آن خودداری نمودند.

مایکل ر. پامپئو، وزیر امور خارجه در ۷ دسامبر گفت: “ایالات متحده، همراه با بسیاری از دموکراسی های دیگر در سراسر جهان این انتخابات مسخره آمیز را که بدون رعایت حداقل معیارهای وثوق و اطمینان برگزار شد، محکوم می کند. مادورو با استفاده غیرقانونی از نام احزاب سیاسی و آرم های آنها روی برگه های رأی، مداخله در روند برگزاری به دست شورای انتخابات متشکل از وفادارن او، خشونت و ارعاب و دیگر تاکتیک های غیر دموکراتیک، گستاخانه در این انتخابات تقلب کرد.”

طی ماه ها پیش از برگزاری انتخابات ۶ دسامبر،  کشورها، نهادهای بین المللی و سازمان های غیر دولتی در سراسر جهان با تلاش رژیم مادورو برای تغییر روند انتخابات مخالفت کردند. بسیاری بحران انسانی در داخل ونزوئلا و سرکوب آزادی بیان توسط رژیم را از دلایل عدم امکان برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه مجلس ونزوئلا عنوان کردند.

اتحادیه اروپا در یک بیانیه اعلام کرد: “عدم احترام به تکثرگرایی سیاسی و رد صلاحیت و پیگرد قانونی سران احزاب مخالف اجازه نمی دهد که اتحادیه اروپا این روند انتخاباتی را معتبر، فراگیر یا شفاف و نتایج آن را به عنوان اراده مردم ونزوئلا به رسمیت بشناسد.”

بریتانیا گفت: “بریتانیا مجلس ملی را که به طور دموکراتیک در سال ۲۰۱۵ انتخاب شد، و خوان گوآیدو را به عنوان رئیس جمهور موقت قانونی ونزوئلا به رسمیت می شناسد.”

پامپئو گفت، دولت ایالات متحده با متحدان بین المللی خود موافق است.

پامپئو گفت: “نه مادورو و نه اعضای مجلس ملی جدید که با تقلب انتخاب شدند، نماینده مشروع مردم ونزوئلا خواهند بود. صدای مردم باید از طریق انتخابات آزاد و منصفانه ریاست جمهوری شنیده شود.”