(© Reinhard Dirscherl/ullstein bild/Getty Images)
جانوران دریایی، مانند این لاک‌ پشت پوزه عقابی در گالاپاگوس، در یک منطقه دریایی حفاظت شده گسترش یافته در اقیانوس آرام از حفاظت‌ بیشتری برخوردار خواهند شد. (© Reinhard Dirscherl/ullstein bild/Getty Images)

اکنون که چهار کشور آمریکای لاتین به ایجاد یک منطقه حفاظت شده دریایی برای حیات وحش در اقیانوس آرام تشکیل داده اند، لاک ‌پشت‌های دریایی، نهنگ‌ ها، کوسه‌ها و دیگر جانوران دریایی می ‌توانند با خیال راحت شنا کنند.

طرح کریدور دریایی اقیانوس آرام شرقی از کشتی های ماهیگیری صنعتی در حدود ۴۹۰ هزار کیلومتر مربع از آب های هم مرز با جزایر گالاپاگوس اکوادور جلوگیری خواهد کرد. این منطقه به جزایر کلمبیا، کاستاریکا و پاناما که دارای تنوع زیستی غنی هستند، گسترش می یابد.

رؤسای جمهوری چهار کشور ساحلی اقیانوس آرام در ماه نوامبر در جریان کنفرانس اقلیمی COP26 در گلاسکو برنامه های خود را برای ایجاد این منطقه دریایی حفاظت شده اعلام کردند.

ایوان دوک مارکز، رئیس جمهوری کلمبیا گفت: “ما بزرگترین منطقه حفاظت شده دریایی را در نیمکره غربی و شاید هم در کل جهان ایجاد کرده ایم.”

 (© Dolores Ochoa/AP Images)
یک منطقه حفاظت شده دریایی جدید جزایر گالاپاگوس اکوادور، از جمله جزیره سومبریورو چینو را که در این عکس دیده می شود، با آب های کلمبیا، کاستاریکا و پاناما متصل می کند و از حیات وحش در اقیانوس آرام محافظت می کند. (© Dolores Ochoa/AP Images)

کریدور دریایی حفاظت شده جدید از عملکردهای ناپایدار و ماهیگیری غیرقانونی، گزارش‌ نشده، و بی رویه (IUU)  که ذخایر ماهی را تحلیل می ‌برد و می ‌تواند آسیب‌ های زیست‌ محیطی و اقتصادی قابل ‌توجهی را به همراه داشته باشد و گونه ‌های در معرض خطر انقراض را نیز تهدید می کند، جلوگیری خواهد کرد.

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، ناوگان ماهیگیری جمهوری خلق چین که صدها کشتی را شامل می شود، در سال ۲۰۲۰ در آب های اطراف جزایر گالاپاگوس دارای یکی از متنوع ترین اکوسیستم های جهان ماهیگیری کردند. کشتی های بزرگ ماهیگیری حامل پرچم جمهوری خلق چین در سال های اخیر مرتب در آب های این منطقه ماهیگیری کرده اند. در ۲۰۱۷، اکوادور یک کشتی جمهوری خلق چین را در منطقه حفاظت شده دریایی گالاپاگوس که حامل ۳۰۰ تن حیات وحش، عمدتاً کوسه بود توقیف کرد.

ایالات متحده برای گشت زنی در آبراه ها و جلوگیری از ماهیگیری غیرقانونی، گزارش‌ نشده، و بی رویه با کشورهای منطقه مشارکت می کند. گارد ساحلی ایالات متحده افسران برزیلی را در زمینه اجرای قوانین دریایی آموزش داد و تکنیک های ارتباط رادیویی را با نیروی دفاعی گویان تمرین کرد.

مقامات ایالات متحده همچنین به دادستان های اکوادور آموزش دادند قوانین ضد ماهیگیری غیرقانونی، گزارش‌ نشده، و بی را به اجرا گذارند. در ۲۰۲۰، گارد ساحلی ایالات متحده در گشت زنی در آب های نزدیک گالاپاگوس به نیروی دریایی اکوادور پیوست.

 (© Santiago Arcos/Reuters)
یک کشتی نیروی دریایی اکوادور در ۷ اوت ۲۰۲۰ در یک کریدور بین المللی که با منطقه انحصاری اقتصادی جزایر گالاپاگوس هم مرز است، گشت می زند. (© Santiago Arcos/Reuters)

کشورهای متعددی در حال انجام اقدامات برای حفاظت از حیات وحش دریایی هستند. در نوامبر ۲۰۲۰، اکوادور، پرو، شیلی و کلمبیا با صدور بیانیه ای مشترک اعلام کردند که به مبارزه با ماهیگیری غیرقانونی، گزارش‌ نشده، و بی رویه متعهد گشته اند.

این کریدور جدید در اقیانوس آرام، مناطق حفاظت شده اطراف جزایر گالاپاگوس را گسترش می دهد و حال جزیره مالپلو متعلق به کلمبیا، جزیره کوکوز متعلق به کاستاریکا، و جزیره کویبا متعلق به پاناما را در بر می گیرد. در این منطقه حفاظت شده جدید از کوسه های سرچکشی، نهنگ های گوژپشت، سفره ماهی ها، و سایر گونه ها محافظت خواهد شد.

لارنتینو کورتیزو، رئیس جمهوری پاناما گفت: “و این پیامی را به بقیه کشورهای جهان ارسال می کند. ما با اقدام از ۳۰٪ از گونه ‌های دریایی محافظت می‌کنیم.”