قهوه یکی از مهمترین صادرات اتیوپی است که در ٢٠۱۴ بالغ بر ۸۵۱ میلیون دلار بود. به گزارش آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID) که برای افزایش موفقیت این صنعت در سطوح بالاتر می کوشد، معیشت ۱۵ میلیون نفر از شهروندان اتیوپی به قهوه وابسته است.

 

سرمایه گذاری متحول کننده

کارگری در یکی از تعاونی های قهوه اتیوپی یک مشت دانه قرمزرنگ قهوه رسیده را در دست نگهداشته است. (USAID)

با آنکه قهوه در اتیوپی یک فرآورده به خوبی تثبیت شده است، زنجیره ارزش آن هنوز به توان کامل بالقوه خود نرسیده است. به همین دلیل ایالات متحده صنعت قهوه اتیوپی را در طرح توسعه بازار کشت و صنعت خود به عنوان یک نقطه تمرکز و بخشی از برنامه تغذیه آیندگان هدف قرار داده است. از طریق این طرح، آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده به کشاورزان کوچک در راستای به کارگیری روش های بهتر برداشت محصول، پردازش و ذخیره کردن دانه های قهوه که قابلیت بازاریابی را بهبود می بخشد، تعلیم می دهد.

الیمو آباگرو، یک زارع قهوه در اورومیا است. او پیش از این که آموزش ببیند قهوه بیش از حد رسیده، رسیده و نرسیده را با هم جمع آوری می کرد و پس از خشک کردن آنها را در بازار محلی به فروش می رساند.

آباگرو حالا به صورت گزینشی قهوه رسیده را می چیند. او به صورت مقدماتی مقداری را برای پردازش به فروش رسانید و ٢٠ درصد بیشتر از میزان معمول درآمد به دست آورد. او مقدار دیگری را در مکانی که به خوبی تهویه می شود برای حفظ کیفیت قهوه خشک کرد، و بعدا آن را به قیمت خوبی فروخت. او چیدن قهوه را به صورت متناوب در آورد تا به بوته ها امکان دهد که سالم بمانند و هرسال محصول بدهند.

بنا به اظهار رابرت سایرز، از مقامات آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده، از سال ٢٠۱۱ به این سو، در مناطقی که این آژانس در آن فعالیت می کند محصول قهوه اتیوپی در هر هکتار به میزان ۴۵ درصد افزایش داشته است.

کمک خوب است، تجارت بهتر است

داستان آباگرو یک داستان در سطح محلی است. با این همه، بخشی از یک حرکت بزرگتر به سوی تولید قهوه با کیفیت و تجارت بیشتر با بقیه جهان به شمار می رود. آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده به بهبود نحوه شستشوی قهوه اتیوپی و ساده کردن رده بندی قهوه آن کشور کمک کرد. این آژانس همچنین با اتیوپی ها برای توسعه قابلیت ردیابی همکاری کرد تا از این طریق خریداران بدانند که منبع قهوه ای که درست می کنند، اتیوپی است.

یک کارگر فنی مقداری قهو محصول اتیوپی را رده بندی می کند. (USAID)

بنا به گفته سایرز، قابلیت ردیابی “یک سرمایه گذاری متحول کننده” است که مزایای قابل توجهی را هم برای تولید کننده محصول و هم برای خریدار در بر دارد.”

در ماه مه ٢٠۱۳، قهوه اتیوپی در آزمایشگاه  کالاهای مورد معامله، به نخستین نهاد در آفریقا تبدیل شد که طبق ضوابط کیفیتی انجمن اختصاصی قهوه آمریکا عمل کرد. به رسمیت شناخته شدن این امر موجب بالا رفتن ارزش قهوه اتیوپی شد و اعتماد ایالات متحده و دیگر خریداران بین المللی را جلب کرد.

پنج ماه بعد، یک گروه سرمایه گذار ایالات متحده به نام “شبکه فرشته تأثیرگذار شرق آمریکا” برای ایجاد تأسیسات جدید فرآوری و آموزش دادن به تعداد بیشتری از کشاورزان محلی سرمایه گذاری کرد.

به عنوان نشانه ای از افزایش شهرت قهوه اتیوپی در جهان، اتیوپی در ٢٠۱۶ میزبانی چهارمین  کنفرانس سازمان بین المللی قهوه را به عهده خواهد گرفت.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تولید محصولات غذایی در جامعه محلی خودتان طبق ضوابط بین المللی، از تارنمای Codex Alimentarius وابسته به سازمان ملل متحد دیدن کنید. کشاورزان کوچک در تعاونی هایی که به آنها در کسب شهرت به عنوان منبع محصولات با کیفیت کمک می کنند، به خوبی با یکدیگر متحد هستند. آیا به فکر راه انداختن یک تعاونی هستید؟ با مراجعه به تارنمای  اتحادیه بین المللی تعاونی آگاهی بیشتری در اینباره به دست آورید.