(USAID/Syria)
یک کشاورز در شمال شرقی سوریه گندم برداشت شده را در دست گرفته است. (USAID/Syria)

ایالات متحده برای کمک به مردم سوریه در طول بحران امنیت غذایی جهان، به کشاورزان گندم در شمال شرقی این کشور بذرهای با کیفیت ارائه می دهد.

شمال شرقی سوریه در ۲۰۲۱ یکی از بدترین سال های برداشت را تجربه کرد. برای جلوگیری از وقوع مجدد این اتفاق، آژانس توسعه بین ‌المللی ایالات متحده (USAID) به درخواست‌ مردم سوریه برای کمک پاسخ داد و نزدیک به سه هزار تن بذر گندم با کیفیت بالا را به موقع برای کاشت زمستانه ۲۰۲۱ به کشاورزان سوری ارائه کرد.

گندم محصول اصلی کشاورزی سوریه است، اما کشاورزان گندم در حسکه و دیرالزور در شمال شرقی سوریه از میزان بارندگی کمتر از حد متوسط ​​و سطح پایین رودخانه فرات، و همچنین افزایش هزینه منابع مانند بذر، کود و تجهیزات کشاورزی رنج برده ‌اند.

افزوده بر تأثیر تغییرات اقلیمی، جنگ روسیه علیه اوکراین صادرات کشاورزی اوکراین از جمله گندم، غلات و روغن نباتی را متوقف کرد. چنین اختلالات در زنجیره تأمین می توانند بحران کشاورزی که منجر به سوء تغذیه می شود را تشدید کند.

در اینجا ببینید که آژانس توسعه بین ‌المللی ایالات متحده چگونه به کشاورزان گندم در شمال شرقی سوریه در بهبود دسترسی به مواد غذایی کمک کرد:

آزمایش برای حصول اطمینان از کیفیت بذر

 (USAID/Syria)
نمونه ای از یکی از گونه های بذر گندم مناسب برای کاشت در شمال شرقی سوریه. (USAID/Syria)

آژانس توسعه بین ‌المللی ایالات متحده با همکاری شرکای خود در منطقه کردستان عراق، بذرهای مناسب برای شرایط شمال شرقی سوریه را شناسایی کرد و برای حصول اطمینان از کیفیت خوب بذرها آنها را در آزمایشگاه مورد بررسی قرار داد. چندین کامیون‌ محموله بذر به موقع برای کاشت زمستانه ۲۰۲۱ از عراق به سوریه منتقل شدند.

حمایت از نزدیک به ۷ هزار کشاورز

(USAID/Syria)
کامیون ها به مراکز توزیع در شمال شرقی سوریه می رسند. (USAID/Syria)

پس از رایزنی با تعاونی های کشاورزی، آژانس توسعه بین ‌المللی ایالات متحده کشاورزانی که را از گونه های جدید بذرهای باکیفیت بیشترین بهره را حاصل می کنند، شناسایی کرد. در نوامبر و دسامبر ۲۰۲۱، نزدیک به ۷ هزار کشاورز در حسکه و دیرالزور بذرهایی که آنها را قادر به افزایش تولیدات و مقاوم تر کردن محصولات در آینده خواهند کرد، تحویل گرفتند.

افزایش کاشت

 (USAID/Syria)
دانه های گندم ارائه شده به محصولات سالم تبدیل می شوند. (USAID/Syria)

گندم یک محصول اصلی زمستانی در شمال شرقی سوریه است، اما دسترسی محدود و قیمت بالای بذر موانع بزرگی برای کشاورزان ایجاد کرده است. بنا به گفته آژانس خواربار و کشاورزی سازمان ملل، در دیرالزور قیمت بذر گندم در سال ۲۰۲۱ تا ۱۷٪ افزایش یافته بود. با استفاده از بذرهای ارائه شده توسط آژانس توسعه بین ‌المللی ایالات متحده، کشاورزان سوری تقریباً ۱۰٬۷۱۵هکتار گندم کاشتند.

تقویت درآمد خانوارها

 (USAID/Syria)
یک کشاورز مزرعه خود را بررسی می کند. (USAID/Syria)

نزدیک به ۳ هزار تن بذر اهدایی آژانس توسعه بین ‌المللی ایالات متحده، ۳۵ هزار تن گندم تولید کرد- یعنی بهره وری بیش از ده برابر. بهره وری بالا در شمال شرقی سوریه که تحت کنترل رژیم حاکم نیست، منجر به افزایش درآمد کشاورزان منطقه می ‌شود.

یک کشاورز در شمال شرقی سوریه گفت: “من با کاشت بذرهای با کیفیت ایالات متحده، حدود ۳۰ کیسه گندم تولید کردم، در حالی که کشاورزانی که از دانه های محلی استفاده کردند کمتر از ۲۰ کیسه گندم تولید کردند.”

افزایش دسترسی به نان

با ارائه گونه های جدید بذرها با کیفیت بالا، آژانس توسعه بین ‌المللی ایالات متحده نه تنها به افزایش برداشت یک سال کمک کرد، بلکه تضمین نمود که کشاورزان بذرهای با کیفیت بهتر را برای فصل کاشت بعدی خود برداشت کنند. مشتریان کشاورزان شامل مقامات محلی هستند که نان یارانه ای به ساکنان محلی ارائه می دهند و دسترسی به مواد غذایی مقرون به صرفه را افزایش می دهند.

برنامه های آژانس توسعه بین ‌المللی ایالات متحده برای جلوگیری از کمبود فاجعه بار مواد غذایی و مشکلات عمیق اقتصادی در آینده نزدیک تلاش می کنند.

نسخه ای از این مقاله قبلاً در Medium منتشر شده بود.