طرحی از یک سرمایه گذار در حال دست دادن با یک مبتکر (عکس از وزارت امور خارجه/داگ تامپسون/شاتراستاک)
(عکس از وزارت امور خارجه/داگ تامپسون/شاتراستاک)

تفاوت بین سرمایه گذار حامی و سرمایه گذار ماجراجو چیست؟  و مهم تر از همه یک شرکت نوپا چگونه آنها را پیدا می کند؟

سرمایه داران ماجراجو در سیلیکان ولی و فرای آن ممکن است در عوض بخشی از مالکیت یک شرکت نوپا با آینده ای نویدبخش یک میلیون دلار در آن شرکت سرمایه گذاری کنند.  آنها به عنوان سهامدار، اغلب بر ارائه راهنمایی های چشمگیر در عملیات شرکت نوپا شامل دریافت کرسی در هیئت مدیریه اصرار می ورزند.

از طرف دیگر، سرمایه داران حامی افراد یا گروهی سرمایه گذار هستند که در زمانی حیاتی برای ادامه کار شرکت های نوپا چک های کمتری – از چند هزار دلار تا صد هزار دلار –  می نویسند. آنها سرمایه بذر ارائه می دهند و بعد از سر راه کنار می روند.

بسیار بیشتری از شرکت های نوپا شکست می خورند تا اینکه موفق شوند. بنابراین صاحبان شرکت های کوچک چگونه این حامیان را پیدا می کنند؟  و برای دریافت حمایت آنها چه شرایطی را باید پیشنهاد کنند؟

” هر چه زودتر به دنبال سرمایه گذار باشید. اگر شدیدا به پول نیاز داشته باشید، انها مایوس می شوند.” – مارشا داروود

در یک گفتگوی اینترنتی اخیر وزارت امور خارجه ایالات متحده دو کارشناس به پرسش هایی درباره “کاهش خطر در معامله: سرمایه گذاری حامی در شرکت های نوپا در بخش علوم و فناوری” پرداختند. این برنامه بخشی از یک سری برنامه های رهنمود ماهانه درباره ابتکار جهانی در علم و فناوری بود که از تارنمایGIST  و در یوتوب پخش می شود.

مارشا داروود از گروه سرمایه بلوتری می گوید سرمایه گذاران به دنبال شرکت های نوپایی هستند که “راه حلی برای مشکلی بزرگ” ارائه می دهند.  آنها ممکن است در جستجوی بیست تا بیست و پنج درصد  سهم در عوض حمایت مالی از شرکت نوپا باشند اما در صدد اداره شرکت نیستند.

به آینده فکر کنید

سرمایه گذاران حامی می خواهند ببینند که پایه گذاران شرکت پس از آغاز کار درباره گام های بعدی به تعمق نشسته اند.  او می گوید:  “بازار خود را بررسی کنید.  اولین مشتری ها از کجا می آیند؟  چگونه می توان تولید را افزایش داد؟  آیا گروه شما تجربه و کارشناسی لازم برای رشد را دارد؟”

الی ولاسکویز از شرکت ونچورول که به سودگرا کردن اکتشافات آکادمی-پژوهشی کمک می کند می گوید:  سرمایه گذاران حامی “مایل به تحمل همه مخاطرات مالی نیستند.” آنها مایلند از جزییاتی مانند اینکه پایه گذاران شرکت تا چه حد از سرمایه خود را برای بودجه شرکت استفاده می کنند آگاه باشند.

داروود این راهنمایی را به کارآفرینان می کند که از خانواده و فامیل برای سرمایه گذاری در شرکت نوپای خود دعوت کنند. “اگر زیاد راحت نیستید این خواهش را بکنید، نباید کسب و کار خودتان را راه بیاندازید.”

او بر اهمیت اینکه پایه گذاران شرکت های نوپا “با هر کسی که می توانند – از مشتری، سرمایه گذاران، صاحبان آینده – صحبت کنند” تاکید می کند. “بازخوزد دریافت کنید و از سوال کردن نترسید.”

شبکه های سرمایه گذاران حامی در کشورها و مناطق بسیاری رو رشد هستند.

ولاسکویز می گوید سرمایه گذاران حامی گروه گرا هستند.  “آنها دوست دارند با یکدیگر معاشرت کنند” و درباره فرصت های تازه بشنوند.