کمک های بشردوستانه ایالات متحده به اوکراین

(State Dept./M. Gregory)

از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه در ۲۴ فوریه، دولت ایالات متحده بیش از ۶۸۸ میلیون دلار کمک بشردوستانه برای یاری رسانی به مردم اوکراین ارائه کرده است.

این کمک ها در حالی ارائه می شوند که جنگ تجاوزکارانه روسیه ۷٬۷ میلیون نفر را در اوکراین آواره کرده و بیش از ۶ میلیون نفر را مجبور به فرار به کشورهای همسایه کرده است.

کمک های بشردوستانه از سوی آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID) و وزارت امور خارجه ایالات متحده، ارائه مواد غذایی، آب آشامیدنی سالم، سرپناه، مراقبت های بهداشتی، تجهیزات پزشکی اضطراری، و سایر خدمات را شامل می شوند.

برای مثال، مقامات آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده برای همکاری با آژانس‌های سازمان ملل و سایر شرکا در موارد زیر، در منطقه حضور دارند:

  • حمایت از کسب و کارهای کوچک.
  • تحکیم زیرساخت های انرژی.
  • تقویت بخش کشاورزی.
  • برآورده کردن نیازهای بهداشتی ضروری.
  • مستند کردن موارد نقض حقوق بشر و نقض حقوق بین الملل بشردوستانه.

برنامه های بشردوستانه وزارت امور خارجه همچنین از آژانس های سازمان ملل مانند یونیسف، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، سازمان بین المللی مهاجرت و سازمان جهانی بهداشت، و سایر سازمان ها که در اوکراین و کشورهای همسایه کار می کنند، پشتیبانی می کنند.

در حین این که نیازهای بشردوستانه به سرعت افزایش یافته اند، روسیه همچنان زیرساخت‌های حیاتی برای رساندن کمک ها به مردم را مورد هدف بمباران و گلوله باران قرار می دهد و با ویران کردن جاده‌ها، پل‌ها، و راه‌آهن‌ها، دسترسی امدادگران به جنگ زدگان را دشوار می ‌کند.

افزوده بر کمک‌های بشردوستانه، دولت ایالات متحده یک میلیارد دلار برای حمایت از بودجه دولت اوکراین اختصاص می دهد تا از پرداخت حقوق کارمندان دولتی، تداوم ارائه خدمات ضروری، و جلوگیری از فروپاشی اقتصاد منطقه اطمینان حاصل شود.

سخاوتمندی سازمان ها و شهروندان آمریکایی نیز به تأمین دارو، غذا و سرپناه برای مردم جنگ زده اوکراین  کمک کرده است. همسایگان اوکراین و سایر کشورها به همین ترتیب در یاری رسانی سهم خود را ادا می کنند و به مردم اوکراین امید می بخشند.