تحکیم همکاری ها در مبارزه با کووید-١۹ با کمک مالی ایالات متحده

ایالات متحده برای پیشگیری از شیوع بیماری های عفونی در سراسر جهان، بیش از ١۶‚١ میلیارد دلار به اتحاد جهانی واکسن و مصون سازی (GAVI) اهدا کرده است.

در کنفرانسی که به میزبانی بریتانیا در ۴ ژوئن برای جمع آوری کمک های مالی برگزار شد، پرزیدنت ترامپ بیانیه ای را در حمایت از این سازمان صادر کرد.

بانی گلیک، معاون مدیر آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID) از اختصاص این مبلغ به عنوان چشمگیرترین کمک مالی آمریکا به GAVI اشاره کرد. این تعهد چند ساله بازتاب کننده همکاری های مداوم ایالات متحده با سایر کشورها در کاهش گسترش و پیشگیری از بیماری های عفونی است و از پسرفت در روند واکسیناسیون طی همه گیری کووید-١۹ جلوگیری خواهد کرد.

گلیک در ۴ ژوئن در یک توئیت گفت: “این کمک مالی سخاوتمندی و همدردی آمریکایی را منعکس می کند ولی همچنین نشان دهنده درک ما از این امر است که تضمین امنیت بهداشت جهانی یک تلاش جمعی است. همانطور که همه گیری کنونی ثابت کرده است، خطر یک بیماری در یک نقطه از جهان، خطر بیماری در همه جا است.”

ایالات متحده بیش از ١۲ میلیارد دلار به ابتکارات مختلف در عرصه امنیت بهداشت جهانی؛ توسعه واکسن کووید-١۹؛ روش های تشخیص و درمان؛ کمک های بشردوستانه؛ و آماده سازی اضطراری اختصاص داده است. تعهد ایالات متحده به مصون سازی مکمل اقدامات نوآوران آمریکایی و سایر کشورها است که برای دستیابی به واکسن و درمان کووید-١۹ به سختی در تلاش هستند.

اتحاد جهانی واکسن و مصون سازی که در سال ۲۰۰۰ با ۷۵۰ میلیون دلار سرمایه از سوی بنیاد بیل و ملیندا گیتس راه اندازی شد، یک مشارکت دولتی- خصوصی است که از تحکیم سیستم  بهداشت جهانی و توسعه واکسن برای بیماری های عفونی در سراسر جهان حمایت به عمل می آورد.

گلیک در بیانیه خود گفت که این کمک مالی به GAVI نشان می دهد که اقدامات ایالات متحده بنیاد محکمی را برای ساختار جهانی واکسن و مصون سازی و تلاش های آتی برای کشف واکسن کووید-١۹ ایجاد می کند. این مبلغ به حمایت از تلاش های GAVI در پیشبرد رویکردهای نوآورانه برای تأمین نیازهای توسعه ای جهان کمک خواهد کرد، ازجمله دسترسی بیشتر به واکسن در مقابل بیماری های قابل پیشگیری مانند سرخک، تب زرد و دیفتری.

اتحاد جهانی واکسن و مصون سازی که به واکسیناسیون تقریباً نیمی از کودکان آسیب پذیر جهان کمک می کند، اخیراً از طرح های جدیدی برای همکاری با تولیدکنندگان خبر داد تا از تولید واکسن آینده کووید-١۹ به مقادیر کافی برای دسترسی عادلانه کشورهای کم درآمد یا درآمد متوسط، اطمینان حاصل شود.

چندین نهاد مشارکت کننده با ایالات متحده در حال انجام آزمایش واکسن های کووید-١۹ روی انسان هستند تا از ایمنی و کارآیی آنها اطمینان حاصل کنند.

مؤسسه تحقیقات و توسعه پیشرفته زیست پزشکی وابسته به وزارت بهداشت ایالات متحده (BARDA) از لحاظ مالی از توسعه چندین واکسن پتانسیل کووید-١۹ حمایت به عمل می آورد.

این مؤسسه اخیراً از اختصاص ۲‚١ میلیارد دلار کمک مالی به شرکت داروسازی سوئدی- بریتانیایی استرازنیکا برای تولید ٣۰۰ میلیون دوز واکسن کووید-١۹ برای ایالات متحده  خبر داد. تاریخ آغاز تحویل این واکسن ها برای اواخر سال ۲۰۲۰ تعیین شده است به شرط آنکه نتایج آزمایش های بالینی از لحاظ ایمنی و کارآیی رضایتبخش باشند. استرازنیکا این واکسن بالقوه را با مشارکت دانشگاه آکسفورد توسعه می دهد.

در این ضمن، دولت ایالات متحده در داخل کشور نیز با یک رویکرد “کاملاً آمریکایی” در حال تحقیق و توسعه واکسن می باشد. دولت در اول ژوئن از یک قرارداد ۶۲۸ دلاری با شرکت Emergent Biosolutions مستقر در ایالت مریلند برای افزایش ظرفیت تولید واکسن خبر داد.

مؤسسه تحقیقات و توسعه پیشرفته زیست پزشکی با تولیدکنندگان سرنگ و شیشه آلات آزمایشگاهی برای افزایش تولید لوازم مورد نیاز برای تزریق واکسن کووید-١۹ همکاری می کند.