کودکان با آثار هنری خود حق رأی زنان را گرامی می دارند

Melania Trump standing in front of White House with group of children (White House/Andrea Hanks)
بانوی اول ملانیا ترامپ در مراسم افتتاحیه نمایشگاه ایجاد جنبش: جوانان آمریکا صد سال رأی زنان را جشن می گیرند، در ۲۴ اوت در مقابل کاخ سفید با هنرمندان جوان عکس می گیرد. (White House/Andrea Hanks)

کودکان در ۵۰ ایالت آمریکا چه دیدگاهی درباره تاریخچه حق رأی زنان آمریکایی دارند؟

برای بزرگداشت صدمین سالگرد تصویب متمم نوزدهم قانون اساسی ایالات متحده – که به بسیاری از زنان حق رأی داد – کاخ سفید یک مسابقه هنری برای کودکان زیر هجده سال ایجاد کرد تا از افراد، نمادها یا رویدادهای مربوط به جنبش حق رأی زنان، یک نمایش بصری ارائه دهند.

مبارزه جنبش رأی زنان برای کسب حق رأی در انتخابات محلی و ملی از قرن نوزدهم آغاز گشت. اولین پیروزی با تصویب متمم نوزدهم در ۲۶ اوت ۱۹۲۰ به دست آمد که به زنان سفید پوست حق رأی اعطا کرد و تا حدودی به آرمان های بنیادین صد سال پیش ما تحقق بخشید. این آرمان ها در سال ۱۹۶۵ با اعطای حق رأی به همه زنان، بدون در نظرگرفتن نژاد به طور کامل به تحقق پیوستند.

(چپ) ویناوی، دانش آموز ۱۷ ساله از بتسدا، مریلند در ۲۴ اوت در مراسم افتتاحیه نمایشگاه ایجاد جنبش: جوانان آمریکا صد سال حق رأی زنان را جشن می گیرند در کنار اثر هنری خود عکس می گیرد. (راست) ویویان، یک دانش آموز ۵ ساله از هاتیسبرگ، میسی سیپی. (White House/Andrea Hanks)

دفتر متصدی کاخ سفید با مشارکت دفتر بانوی اول اثر یک هنرمند جوان را از هر ۵۰ ایالت به علاوه واشنگتن دی سی برای شرکت در نمایشگاه کاخ سفید تحت عنوان ایجاد جنبش: جوانان آمریکا صد سال حق رأی زنان را جشن می گیرند، انتخاب کرد.

Melania Trump standing at a lectern (White House/Andrea Hanks)
بانوی اول ملانیا ترامپ در مراسم افتتاحیه نمایشگاه ایجاد جنبش: جوانان آمریکا صد سال حق رأی زنان را جشن می گیرند در ۲۴ اوت در مقابل کاخ سفید سخنرانی می کند. (White House/Andrea Hanks)

بانوی اول ملانیا ترامپ در ۲۴ اوت در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: “به پاس پیشرفت هایی که توسط جنبش رأی زنان صورت گرفته اند، همه ما می توانیم همچنان از دستاوردهای مهم زنان در هر سنی در جامعه بهره مند شویم.”

آثاری که برای نمایشگاه انتخاب شدند، طیف وسیعی از تفسیر هنری این جنبش را به تصویر کشیدند. برخی از آنها تنوع فعالان حقوق زنان، چهره هایی مانند آیدا ب. ولز و آلیس پاول را به تصویر کشیدند و برخی دیگر جنبش را از طریق آثار انتزاعی نشان دادند.

موضوع مشترک این نمایشگاه حق رأی همه زنان بدون در نظر گرفتن نژاد و گرامیداشت دموکراسی است.

ملانیا ترامپ گفت: “ما به عنوان زن باید از بزرگترین ابزاری که برای توانمندسازی در اختیار داریم، استفاده کنیم- صدایمان. اکنون در ۲۰۲۰ صدای زن آمریکایی بیش از همیشه مهم است.”