ایوان برفیلد یکی از بنیانگذاران شرکت توسعه کسب و کارهای کوچک ١٧٧٦ در واشنگتن گفت: “این نکته سومند را به یاد داشته باشید که شما با ناکامی روبه رو خواهید شد.”  پیش بینی شکست ها به گفته او، این توانایی را در شما به وجود می آورد که با آنها و سرخوردگی ناشی از آنها مبارزه کنید.

اگر قادر به چنین کاری باشید امکان موفقیت تان وجود دارد. برفیلد که خود با سرخوردگی آشنا است، دانش و تجربه های خود را در این زمینه  طی یک گفتگوی اینترنتی در وزارت امور خارجه به اشتراک گذاشت.

او به طوری خستگی ناپذیر برای پیدا کردن سرمایه گذارانی که از کسب و کارهای نوبنیاد که او از طریق شرکت ١٧٧٦ به پروراندن و رشد آنها یاری می دهد، تلاش می کند. او پی برده است که بسیاری از سرمایه گذاران فقط به سرمایه گذاری در سیلیکون ولی – و در کسب و کارهای نوبیناد مستقر در نیویورک علاقه دارند. با این همه، او برای جلب توجه آنها به شرکت های بین المللی که به مشکلات اجتماعی رسیدگی می کنند، می کوشد.

برفیلد طی مدتی طولانی با بدبینی مواجه می شد و سرمایه ای پیدا نمی کرد. او پشتکار به خرج داد. برفیلد گفت: “شما نمی توانید اجازه دهید احساسات شخصی تان مانع مدیریت سازمان تان شود.” سرانجام یک سرمایه گذار به او پاسخ مثبت داد و آن پاسخ مثبت به برفیلد اعتبار بیشتری بخشید و در را برای جلب سرمایه گذار بعدی گشود.

او این راهنمایی ها را به عنوان یک صاحب موفق کسب و کار به اشتراک می گذارد:

آیا شما از مهارت های لازم برخوردارید؟

کارآفرینان به مشکلات پیچیده می پردازند و راه حل های خلاقانه و تازه ای ارائه می دهند. شما چه صاحب کسب و کاری بشوید و چه نشوید، این توانایی ها به درد شما خواهد خورد.

امروز “آموختن کارآفرینی به جوانان تنها به توانمند ساختن آنها برای راه اندازی کسب و کارهای خود محدود نمی شود.  موضوع، مجموعه مهارت هایی است که در یک اقتصاد در حال تحول باید داشت.”

ایده ای در سر دارید؟ آن را به روشنی توضیح دهید

ارائه یک ترازنامه متعادل برای کسب و کارتان ازجمله چیزهایی است که باید به روشنی تشریح کنید. برفیلد گفت: “شما باید بتوانید درباره درآمدی که به دست می آورید، مقدار پولی که هزینه می کنید و این که آیا سودی هم می برید یا نه صحبت کنید.”  حتی بهترین ایده ها هم بدون ارائه این جزئیات علاقه و توجه کسی را جلب نمی کند. بنا بر این درباره آنها صحبت کنید.

تا چه حد مشتریان خود را می شناسید؟

شناسایی دقیق مشتریانتان می تواند به فکری که برای راه انداختن کسب و کار دارید تحقق ببخشد. شما اگر بخواهید به هر نوع از مشتریان خدمت رسانی کنید موفق نخواهید شد. با مردم در یک زمینه خاص، به ویژه هنگام راه اندازی کسب و کارتان ارتباط برقرار کنید. یکی از مثال هایی که برفیلد مطرح کرد، این بود که ” فیس بوک در آغاز زمینه کوچکی برای دانشجویان دانشگاهی بود تا عکس های خود را در آن با یکدیگر به اشتراک بگذارند. آنها این کار را به نحو عالی انجام دادند، و با موفقیت به هدف خود دست یافتند، و سپس تعریف خود را از اینکه چه کسانی مشتری آنها هستند، گسترش دادند.”

برای اطلاعات بیشتر به دیگر راهنمایی های برفیلد، ازجمله بهترین شیوه ارائه یک طرح کاری، تهیه سرمایه اولیه، و توسعه کسب و کار مراجعه کنید.