شما مطالب زیادی راجع به گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوا می خوانید. یک واقعیت به ویژه بسیاری از کارشناسان را نگران می کند. یکی ازسرد ترین نقاط روی زمین با سرعت بیشتری در حال گرم شدن است. بنا بر گزارش شمالگان در  ٢٠۱۴ که دیگر شاخص های مربوط به سرعت تغییر در شمالی ترین نقاط سیاره زمین را نیز در بردارد، بالا رفتن درجات حرارت در هوای قطبی دو برابر میانگین افزایش حرارت جهانی است.

بیش از ۶٠ دانشمند و پژوهشگر در تهیه گزارشی که توسط اداره اقیانوس و جو شناسی ایالات متحده (NOAA) در اواخر ٢٠۱۴ ارائه شد، مشارکت داشته اند. یافته های اساسی در آخرین و جامع ترین تحقیقاتی که در منطقه انجام گرفته به قرار زیر هستند.

(اداره اقیانوس و جو شناسی ایالات متحده)

پوشش برفی: در بهار ٢٠۱۴ پوشش برفی در سرتاسر شمالگان پایین تر از میانگین بلند مدت ٢٠۱٠- ۱٩۸۱ بود و در ناحیه اورآسیا این پوشش به پایین ترین سطح خود از ۱٩۶٧ تاکنون تنزل پیدا کرد. با جمع شدن فصلی توده های برف در یک سطح پایین و درجات هوای گرم تر بهاری، برف سه تا چهار هفته زودتر از هر ناحیه دیگری آب شد.

یخ دریا: قدیمی ترین و ضخیم ترین یخ (به عمق بیش از چهارمتر متر) از ۱٩۸۸ به این سو رو به کاهش بوده است. در آن زمان،  یخ قدیمی ٢۶ درصد لایه یخ را تشکیل می داد، در حالیکه این میزان در سال ٢٠۱۴ به ۱٠ درصد کاهش یافت. کاهش گستره یخ به عنوان یکی از علل کم شدن جمعیت های خرس قطبی در بعضی از مناطق عنوان شده است.

درجۀ حرارت اقیانوس منجمد شمالی: درجات حرارت سطح دریا که در دوره تابستانی ذوب یخ اندازه گیری شده است در ٢٠۱۴ بالاتر از گذشته بودند. گرمایش در خور توجهی در دریای چوکچی در شمال غربی  آلاسکا ثبت شد؛ در دریای لاپتف در شمال روسیه، درجه حرارت به اندازه ۳٫٩ سانتیگراد از میانگین ٢٠۱٠-۱٩۸٢بیشتر بود.

لایه یخ گرینلند: ذوب یخ در تابستان ٢٠۱۴ تقریبا در ۴٠ در صد منطقه رخ داد. دامنه ذوب یخ به طور کلی بالاتر از میانگین مربوط به  دوره ۱٩۸۱ تا ٢٠۱٠ بود. در اوت ٢٠۱۴ ، بازتابندگی لایه یخ عموما در پایین ترین سطح در طی دهه گذشته به ثبت رسید. هنگامی که مقدار کمتری از انرژی خورشیدی توسط یخ بازتاب داده شود، میزان ذوب افزایش می یابد. مجموع توده یخ به طور کلی بین 2013 و ٢٠۱۴ بدون تغییرباقی ماند.

برنامه نظارت و ارزیابی قطب شمال وابسته به شورای شمالگان، یک بازنگری مستقل را توسط کارشناسان همتا در گزارش ٢٠۱۴ سازمان داد که به منزله آزمونی برای تضمن تحقیق مسؤلانه و متکی بر ضوابط علمی است.

شورای هشت عضوی شمالگان در شهر قطبی ایکالویت، کانادا در روزهای ٢۴ و ٢۵ آوریل نشستی خواهد داشت. این شورا به عنوان یک زمینه بحث و تبادل نظر میان کشورهای همجوار شمالگان و مردم ساکن نواحی قطبی، با تمرکز بر توسعه پایدار، محافظت از محیط زیست، کشتیرانی و مسائل ویژه منطقه عمل می کند.