گروه های مذهبی ایالات متحده در فعالیت های سیاسی– از پیش بردن حقوق مدنی گرفته تا مبارزه با فقر- سابقه ای طولانی دارند. در ماه سپتامبر گروه های مذهبی در نظر دارند یکبار دیگر قدرت اجتماعی خود را به معرض نمایش بگذارند.

 گروه های وابسته به ادیان گوناگون اعضای خود را برای پشتیبانی از واکنش های قدرتمند در برابر تغییرات آب و هوا در سطح محلی و ملی بسیج می کنند. رویدادهایی که برای ٢۱ تا ٢۵ سپتامبر در واشنگتن دی سی در دست برنامه ریزی هستند مصادف با بازدید پاپ فرانسیس از این شهر خواهد بود. او در بخشنامه خود در قالب نامه های کلیسایی از مردم در سراسر جهان خواست تا تلاش های خود را برای محافظت از محیط  زیست افزایش دهند.

 یک ائتلاف، متشکل از بسیاری از سازمان های مذهبی در حال سازمان دادن هفته اقدام اخلاقی به خاطر عدالت اقلیمی (IMAC) است، که یک بیدارباش توأم با نیایش را در نشنال مال واشنگتن نیز در برخواهد گرفت.

گروه های مذهبی در سال ٢۰۱۱ به یک تظاهرات ضد جنگ در لس آنجلس پیوستند. (عکس از آسوشیتدپرس)

لیز ون ساسترن، یکی از رهبران ائتلاف گفت، گردهمایی در کنار ساختمان کاپیتول ایالات متحده در روزی که پاپ فرانسیس در برابر کنگره صحبت خواهد کرد، “پیام مناسبی را در زمانی مناسب، و مکانی مناسب ارسال خواهد کرد.”

 این گردهمایی بر اثرات زیانبار تغییرات آب و هوا که هم اکنون در حال مختل ساختن زندگی بسیاری از مردم است تمرکز خواهد داشت. ون ساسترن گفت: “کسانی که کمترین تأثیر را در پدید آمدن این مشکل دارند، بیشترین رنج را متحمل می شوند.”

 مدافعان اقدام در مقابله با تغییرات آب وهوا، این علت و معلول را “عدالت اقلیمی” می نامند و بر یک وظیفه اجتماعی و “اخلاقی” به منظور ر واکنش به این مسائل انگشت می گذارند و به این ترتیب به بخشنامه پاپ بازتاب می دهند.

یوم کیپور، مقدس ترین روز در تقویم یهودیان در ٢٢ سپتامبر، طی هفته اقدام برای مقابله با تغییرات آب و هوا گرامی داشته می شود. مرکز شالوم – یک عضو یهودی ائتلاف بین ادیان برای اقدام اخلاقی به خاطر عدالت اقلیمی، که رویدادهای هفته را برنامه ریزی می کند- یک بیدارباش چند مذهبی را به مناسبت روز معروف به “روز بخشایش گناهانسازمان می دهد.

 سازمان دهندگان در اعلانی به مناسبت این رویداد نوشتند: “در این لحظه از تاریخ، ما انسان ها به خاطر بی حرمتی هایی که در قبال زمین روا داشته ایم، به بخشایش نیازمندیم. “

 آیین های گوناگون، ازجمله مسیحیان پروتستان، کاتولیک ها، مسلمانان، یونیتارین ها، کویکرها، بودایی ها و هندوها در  IMAC به یکدیگر پیوسته اند.

رویدادهای مربوط به اقدام برای مقابله با تغییرات آب و هوا طی همین مدت در تعدادی دیگر از شهرهای ایالات متحده در شمال شرقی و غرب میانه کشور برنامه ریزی شده اند و بنا به گفته سازمان دهندگان، فهرست شهرها همچنان در حال طولانی تر شدن است.

رویدادهای ماه سپتامبر ممکن است جمعیت های در خور توجهی را به پایتخت کشور بکشانند، ولی این ممکن است فقط سرآغاز فصل اقدام مدنی برای مقابله با تغییرات آب و هوا باشد. گروه های هوادار عدالت زیست محیطی و اجتماعی رویدادها و گردهمایی های متعددی را در ماه هایی که در پیش اند برنامه ریزی کرده اند و امیدوارند که ایجاد مستمر سر و صدا به یک توافق بین المللی پیرامون اقدامات بین المللی در گفتگوهای پاریس بیانجامد.