گزارش: حزب کمونیست چین به عقیم سازی گسترده زنان اقلیت دست زده است

(© Mukhit Toktassyn/AP Images)
گلنار امیرزاخ، یک قزاق تبار متولد چین می گوید که مجبور به استفاده از روش های پیشگیری از بارداری شده و در صورت مخالفت با پرداخت جریمه بابت فرزند سومش به حبس تهدید شده است. (© Mukhit Toktassyn/AP Images)

بنا بر یک گزارش جدید، حزب کمونیست چین (CCP) کارزاری را برای عقیم سازی جمعی زنان ایغور و دیگر اقلیت های قومی در ادامه سرکوب آنها در استان سین کیانگ در دست انجام دارد.

بنیاد جیمزتاون، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن دی سی با اشاره به اسناد دولت چین و مصاحبه های انجام گرفته با بازماندگان، جزئیات تلاش های چندین و چند ساله حزب کمونیست چین را جهت کاهش نرخ زاد و ولد و کنترل جمعیت اقلیت های مذهبی در استان غرب کشور با استفاده اجباری از روش های پیشگیری از بارداری، عقیم سازی، و سقط جنین اجباری شرح می دهد.

این گزارش که در ۲۹ ژوئن منتشر شد، نتیجه گیری کرده است که رشد جمعیت در دو منطقه با بیشترین ساکنان اویغور، بین سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ به میزان ۸۴ درصد کاهش یافته است.

مایکل ر. پامپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده در بیانیه ای در ۲۹ ژوئن گفت که “متأسفانه این پرده برداری های تکان دهنده با ده ها سال رویکرد حزب کمونیست چین که هیچ حرمتی برای زندگی و کرامت انسانی قائل نیست، مطابقت دارد.”

او افزود: “ما از حزب کمونیست چین می خواهیم فوراً به این اقدامات هولناک پایان دهد.”

گزارش بنیاد جیمزتاون کمپین عقیم سازی را به عنوان بخشی از تلاش های گسترده تر حزب کمونیست چین به منظور ریشه کنی فرهنگ اویغور و ادغام و اختلاط اجباری اقلیت های قومی با سلسله هان حاکم بر کشور تشریح کرد. ازدواج اجباری زنان اویغور و منع مسلمانان از انجام فرائض دینی خود از دیگر اقدامات دولت چین در این راستا می باشند.

People lined up next to car behind fence (© Ng Han Guan/AP Images)
زنانی که به نظر حزب کمونیست چین فرزندان بیش از حد زیادی دارند، می توانند به عنوان مجازات در اردوگاه هایی مانند اردوگاه ارتوکس حبس شوند. (© Ng Han Guan/AP Images)

از سال ۲۰۱٧ تا کنون، حزب کمونیست چین بیش از یک میلیون اویغور و دیگر اقلیت های قومی مسلمان را در اردوگاه های بازآموزی زندانی کرده است. زندانیان در این اردوگاه ها مجبور می شوند هویت دینی و قومی خود را رها کرده و به وفاداری به حزب کمونیست سوگند یاد کنند.

این گزارش اقدامات مرتب و سازمان یافته دولت چین را جهت کاهش نرخ زاد و ولد اقلیت ها تشریح می کند. در یک شهرستان که ساکنان آن اقلیت قومی هستند، دولت هدف داشته است که تا ۲۰۱۹ “سی و چهار درصد زنان متأهل در سن باروری را عقیم کند.”

طبق این گزارش، در ۲۰۱۸، “هشتاد درصد جایگذاری های آی یو دی در چین در استان سین کیانگ انجام گرفتند.” این روش پیشگیری از بارداری عمدتاً در سین کیانگ به کار گرفته شد، اگرچه جمعیت این استان تنها ۸‚۱ درصد جمعیت چین را تشکیل می دهد.

Woman holding up phone with photo of three children (© Nathan Ellgren/AP Images)
زومرات داود، یک زن اویغور در ۱۵ ژوئن عکس فرزندانش را روی تلفن خود نشان می دهد. (© Nathan Ellgren/AP Images)

زنانی که تسلیم به استفاده این روش کنترل بارداری، سقط جنین، و عقیم سازی نمی شوند و یا فرزندان بیش از حد زیادی دارند با خطر حبس در اردوگاه های بازآموزی مواجه هستند. به گفته این گزارش، زومرات داود، یک زن اویغور شغل خود را به دلیل داشتن سه فرزند به جای دو فرزند، از دست داد. پس از یک دوره حبس، او تحت تهدید حبس مجدد مجبور شد به عقیم سازی تن دهد.

او می گوید بعد از اینکه از بیهوشی درآمد، رحمش به سختی درد می کرد و احساس می کرد چیزی از درون او برداشته شده است. او به آسوشیتدپرس گفت: ” خیلی  عصبانی بودم. دلم می خواست یک پسر دیگر داشته باشم.”