گزارش های یک طرفه و اطلاعات آشکاراً نادرست روسیه

(State Dept.)

در کشورهای دموکراتیک، رسانه‌های مستقل آزادانه می توانند برای مطلع ساختن  مردم گزارش های موثق را بدون کنترل تحریریه دولت منتشر کنند.

رسانه های دولتی روسیه اینگونه عمل نمی کنند. در عوض، کرملین به رسانه‌ها دستور می دهد اطلاعات و گزارش های به نفع سیاست‌های دولت را منتشر و پخش کنند.

آر تی (راشا تودی سابق) و اسپوتنیک دو رسانه اصلی روسیه هستند که برای غیر روسی زبانان خارج از کشور در طرفداری از کرملین محتوا و برنامه تولید می کنند.

در اینجا فقط به سه نمونه از گزارش‌های غلط و نادرست منتشر شده در رسانه‌های تحت حمایت مالی کرملین اشاره شده است:

  • دولت اوکراین استفاده از زبان روسی را ممنوع کرده است.
  • ایالات متحده وعده داده است که هرگز ناتو را گسترش نخواهد داد.
  • روسیه هیچ نیروی نظامی در اوکراین ندارد.

هیچ یک از این گفته ها حقیقت ندارد.

رسانه های دولتی روسیه همچنین تراژدی ها را مطابق با اهداف دولت تحریف می کنند. در آوریل ۲۰۲۱، یکی از رسانه های روسی کشته شدن یک پسر جوان در منطقه شرقی دنباس توسط یک پهپاد نیروهای مسلح اوکراین را گزارش داد. پس از صحت سنجی مشخص شد که این گزارش دروغ بود. رسانه های دولتی روسیه مرتب آن را برای نشان دادن دولت اوکراین به عنوان تحرک کننده خشونت تکرار می کردند.

برای نمونه های دیگر و جزئیات بیشتر در مورد کارزار پخش اطلاعات نادرست با بودجه کرملین، به منابع زیر مراجعه کنید: