ممکن است جوانان بهتری کسانی باشند که می توانند با افراط  گرایی خشونت طلب مقابله کنند. حتی شما.

 به گفته سامانتا پاور، نماینده دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد در ۲۳ آوریل، “تحقیقات نشان داده که امکان گوش دادن جوانان به همتایان خود و تحت نفوذ آنها قرار گرفتن بیشتر است.”

پاور افزود: “با این همه اغلب برخورد ما با جوانان طوری است که گویا آنها بطور انفعالی مبارزه با  افراط گرایی خشونت طلب را می پذیرند و مشارکت مؤثری برای شکل دادن به راهبردها ندارند و در اجرای آنها پیشگام نیستند.”

پاور که در جریان بحث شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون مقابله با افراط گرایی خشونت طلب و ترویج صلح صحبت می کرد بر تلاش های جوانان برای متوقف کردن افراط گرایی تاکید کرد.

زینب بن علا، یک جوان مغربی که در ماه فوریه در گردهمایی کاخ سفیربرای مقابله با افراط گرایی خشونت طلب شرکت کرد، یک برنامه راهبردی که فکر انتقادی را در میان جوانان شمال غرب آفریقا تشویق می کند، تدوین کرد.

جوانانی که در یک گردهمایی علائمی را به نشانه اعتراض حمل می کنند
جوانان در مقابله با افراط گرایی خشونت طلب نقش اساسی دارند (Creative Commons)

پاور گفت: “هدف برنامه زینب توسعه فهرست کتاب های درسی برای پرورش بیشتر فکر انتقادی و مهارت های  استدلالی بود—مهارت هایی که به جوانان کمک می کند تا سؤال مطرح کنند و در نهایت ایدئولوژی های تنگ نظرانه گروه های تروریستی را طرد کنند.”

 کریم فاروق، یک موسیقی دان غیر حرفه ای مصری از طنز موسیقایی برای کوبیدن پیام داعش استفاده کرد. فاروق سرود داعش را با یک موسیقی بار شده در اینترنت ادغام کرد- و این به منزله چالشی در برابر ممنوع ساختن آلات مویسقی توسط این گروه تروریستی بود.

پاور گفت: “آهنگ کریم با تخطی از مقررات گروه، دیگران را هم تشویق کرد که به جای سکوت ناشی از ترس، انتقاد خود رابیان کنند.”  این در ادغام موسیقی به سرعت پخش شد و به ساختن  قطعات بی شمار دیگری در مسخره کردن سرود داعش منجر گردید، که نوع نیرومندی از پیام رسانی ضد افراطی بود که بچه ها آن را درک می کنند.”