آیا شما در حال آموختن انگلیسی هستید. گفتگوهای روزمره ما به شما برای تمرین کمک می کنند. روی پیوند صوتی کلیک کنید تا همزمان با خواندن متن تلفظ آن را توسط کسی که به زبان مادری صحبت می کند، بشنوید. اصطلاحات اصلی در پایان توضیح داده می شوند. مکالمه امروز در مورد تاثیرات باران های اسیدی بر محیط زیست است.

یانا: I just don’t understand. We used to fish here all the time as kids, and we always caught a lot of fish. We’ve been here three hours and haven’t caught a single fish.

برندی: Two words: acid rain. The water in the lake is probably acidic from acid rain, and many types of fish are not able to survive in acidic water. Before long, acid rain may wipe out most of the fish in this lake.

یانا: So the acid rain is decreasing the biodiversity within the lake’s ecosystem. 

برندی: Yes. As the lake becomes more acidic, the numbers and types of fish, plants and animals that live in the lake decrease.

یانا: And there’s nothing we can do about it?

برندی: Well, to reduce acid rain, we can clean up the oil and coal power plants that cause it or use more  renewable resources, such as solar power and wind power.

 

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم

Acid rain بارانی است که حاوی مواد شیمیایی خطرناک (که ناشی از دود حاصل از سوخت های فسیلی حاوی سولفور) می باشد و باعث خرابی درختان، محصولات کشاورزی، ساختمان ها، مرگ ماهی ها در دریاچه ها و رودخانه ها و دیگر ضایعات می شود.

 To wipe out به معنی تخریب چیزی به صورت کامل می باشد.

Biodiversity انواع مختلف گیاهان و جانوران است که در یک زیست بوم وجود دارند. به گونه گونی زیست اطلاق می شود.

An ecosystem به همه چیزهایی که در یک محیط زیست شامل موجودات زنده مثل گیاهان و حیوانات و دیگر موجودات غیرزنده مثل سنگ،‌ خاک، نور خورشید و آب وجود دارند اطلاق می شود.

Reduce به معنی کاهش یا کاستن اندازه می باشد. در متون مربوط به محیط زیست این کلمه بیشتر به معنی استفاده کمتر از یک چیز یا استفاده کهتر از منابع است.

A renewable resource منبعی است که پایان پذیر نیست و مثل نور خورشید و انرژی باد به طور طبیعی جایگزین می شود.

Solar power انرژی است که از خورشید ناشی می شود.

 Wind power انرژی است که از حرکت هوا ناشی می شود.

تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند.

 گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، کارمند ارشد برنامه های زبان انگلیسی، در اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه، تنظیم شده اند.