آیا شما مشغول آموختن انگلیسی هستید؟ گفتگوهای روزمره ما به شما برای تمرین کمک می کنند. روی پیوند صوتی کلیک کنید تا همزمان با خواندن متن تلفظ آن را توسط کسی که به زبان مادری صحبت می کند، بشنوید. اصطلاحات اصلی در پایان توضیح داده می شوند. مکالمه امروز به کارهایی که در زمین بازی انجام می شود، مربوط می باشد.

گفتگوهای روزمره راه بسیار خوبی برای بهبود زبان انگلیسی شما است. خوانندگانی که در سطح پیشرفته تر هستند، ممکن است با مطالعه این مطلب، که واژه های استفاده شده در متن را به طور کامل به زبان انگلیسی توضیح می دهد، حتی سریع تر بیاموزند.

مادر: Jeff, will you take your sisters to the playground today?

جف: Sure. Can I bring my skateboard?

مادر: Yes, but you have to wear your helmet.

جف: Of course. I’m sure Mia will spend most of the time on the swings.

مادر: Okay, but also ask her to spend a little time playing with her sister on the seesaw.

جف: All right. If both of them want to, can they play on the monkey bars?

مادر: Only if they are very careful and you watch them.

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم

یک playground  (زمین بازی) یک محوطه روباز است که کودکان می توانند در آن بازی کنند. این محوطه معمولا شامل تجهیزات ویژه ای مانند تاب، سرسره، و الاکلنگ می باشد.

یک skateboard (تخته اسکیت) یک تخته کوچک است که در زیر آن چرخ هایی نصب شده اند و فرد می تواند روی آن بایستد و با فشار دادن یک پا روی زمین، از آن برای حرکت روی یک سطح صاف استفاده کند.

یک helmet (کلاه ایمنی) یک کلاه سفت و محکم است که برای محافظت از سر پوشیده می شود.

یک swing (تاب) عبارت است از یک محل نشستن که به زنجیر یا طناب آویزان شده و به عقب و جلو حرکت داده می شود و معمولا کودکان از آن استفاده می کنند.

یک seesaw (الاکلنگ) تخته ای دراز است که تکیه گاه آن در وسطش قرار دارد. کودکان برای بازی کردن با الاکلنگ روی هر دو انتهای آن می نشینند و با استفاده از پاهایشان الاکلنگ را به بالا و پایین فشار می دهند. (به الاکلنگ در زبان انگلیسی teeter-totter هم گفته می شود.)

Monkey bars (نردبان افقی) میله هایی هستند که در یک سازه قرار دارند و کودکان می توانند از آن بالا رفته و تاب بخورند. همانند میمون هایی که روی یک درخت از یک شاخه به شاخه دیگر تاب می خورند، کودکان نیز می توانند از یک میله به میله دیگر تاب بخورند.

Only if (فقط به شرط): این عبارت برای بیان یک دستور یا یک شرط لازم استفاده می شود. برای مثال: تو فقط به شرط خوردن همه شام خود می توانی دسر بخوری.

تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند.

گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، کارمند ارشد برنامه های زبان انگلیسی در اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امورخارجه تنظیم شده اند.