آیا شما مشغول آموختن انگلیسی هستید؟ گفتگوهای روزمره ما به شما برای تمرین کمک می کنند. روی پیوند صوتی کلیک کنید تا همزمان با خواندن متن تلفظ آن را توسط کسی که به زبان مادری صحبت می کند، بشنوید. اصطلاحات اصلی در پایان توضیح داده می شوند. مکالمه امروز به فعالیت های زمستانی مربوط می شود.

گفتگوهای روزمره راه بسیار خوبی برای بهبود زبان انگلیسی شما است. خوانندگانی که در سطح پیشرفته تر هستند، ممکن است با بررسی این مطلب، که واژه های استفاده شده در متن را به طور کامل به زبان انگلیسی توضیح می دهد، حتی سریع تر بیاموزند.

 

اسمه: I love looking at the snow, but it looks cold outside. Maybe I’ll stay inside today.

میرتا: But the sun is shining, and you have a warm coat, so let’s do something outside. How about we go ice skating?

اسمه: That sounds fun, but I don’t have any ice skates. How about we go snowboarding instead?

میرتا: That’s a great idea, but the closest place to snowboard is an hour away.

اسمه: Oh. Well, do you want to go sledding? I have a great sled.

میرتا: Yes. That sounds really fun!

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم

Let’s (بیایید) وقتی با یک فعل همراه می شود راهی است برای پیشنهاد انجام کاری به یک یا چند نفر. “Let’s” کوتاه شده عبارت “let us” است.

وقتی شما از عبارت how about (چطوره که…) در آغاز یک پرسش استفاده می کنید، این می تواند راهی برای ارائه یک پیشنهاد باشد.

Ice skating (اسکی روی یخ) عبارت است از استفاده از کفش های اسکیت روی یخ برای حرکت کردن روی یخ.

Ice skates (کفش های اسکیت روی یخ) نوعی کفش یا نیم چکمه است که زیر آن تیغه ای برای حرکت کردن روی یخ وجود دارد.

That sounds … fun, great, bad, etc. (به نظر … مفرح، عالی، بد، غیره می آید) یکی از راه های پاسخ دادن به یک ایده یا پیشنهاد است.

Snowboarding (اسنوبورد سواری) عبارت است از ورزش سر خوردن و پایین آمدن از یک کوه پر از برف با استفاده از یک اسنوبورد. اسنوبورد یک تخته دراز است که برای استادن فرد روی آن و پایین آمدن از کوهی پوشیده از برف طراحی شده است.

Instead (به جای آن) عبارتی است که برای پیشنهاد دادن یک گزینه جایگزین استفاده می شود.

Sledding (سورتمه سواری) به معنای سر خوردن و پایین آمدن از تپه با سورتمه است.

یک Sled (سورتمه) وسیله نقلیه ای است که از آن برای حرکت روی برف استفاده می شود. زیر آن یا صاف است و یا مجهز به نوارهایی فلزی است که به حرکت کردن آن روی برف کمک می کند. کودکان معمولا برای سر خوردن و پایین آمدن سریع از روی تپه های کوچک پوشیده از برف از این وسیله استفاده می کنند.

تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند.

گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، کارمند ارشد برنامه های زبان انگلیسی در اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه تنظیم شده اند.