آیا مشغول آموختن انگلیسی هستید. گفتگوهای روزمره ما به شما برای تمرین کمک می کنند. روی پیوند صوتی کلیک کنید تا همزمان با خواندن متن تلفظ آن را توسط کسی که به زبان مادری صحبت می کند، بشنوید. اصطلاحات اصلی در پایان توضیح داده می شوند. مکالمه امروز به یک “گفتگوی معمولی” و اطلاع پیدا کردن از این که سرگرمی مورد علاقه فرد مقابل چیست، مربوط می شود.

سام: It’s nice to meet you, Khaled. What do you like to do in your free time?

خالد: I like to write songs and sing.

سام: Wow, that’s really cool.

خالد: Thanks. I also like playing tennis, but I’m not very good.

سام: I like playing tennis too. We should play together sometime.

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم

Nice to meet you (از ملاقات شما خوشوقتم)، هنگامی به کار می رود که نخستین دیدار با کسی صورت می گیرد.  پاسخ آن Nice to see you too (من هم از ملاقات شما خوشوقتم) است.

What do you like to do in your free time  (دوست دارید در اوقات فراغت چه کار کنید) طریقه ای برای پرسیدن از کسی درباره کارهای تفریحی او است. به راه های گوناگونی می توان به این پرسش پاسخ داد. یک پاسخ با کار بردن I like to (دوست دارم)، و فعلی در ساده ترین شکل آن داده می شود. به عنوان مثال، I like to write songs. I like to play soccer. I like to learn English.  طریقه دیگر به کار بردن I like  (دوست دارم)، و فعلی در حالت اسمی با افزودن  ing به آن، مثل playing و reading است. به عنوان مثال، I like playing tennis. I like reading. I like traveling. بین این دو شکل تفاوت های جزئی وجود دارد، ولی هنگام صحبت درباره سرگرمی ها، می توان از هر دو شکل استفاده کرد.

گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، کارمند ارشد برنامه های زبان انگلیسی در اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه، تنظیم شده اند.