آیا شما مشغول آموختن انگلیسی هستید؟ گفتگوهای روزمره ما به شما برای تمرین کمک می کنند. روی پیوند صوتی کلیک کنید تا همزمان با خواندن متن تلفظ آن را توسط کسی که به زبان مادری صحبت می کند، بشنوید. اصطلاحات اصلی در پایان توضیح داده می شوند. مکالمه امروز به تأمین مالی یک کسب و کار مربوط می شود.

گفتگوهای روزمره راه بسیار خوبی برای بهبود زبان انگلیسی شما است. خوانندگانی که در سطح پیشرفته تر هستند، ممکن است با بررسی این مطلب، که واژه های استفاده شده در متن را به طور کامل به زبان انگلیسی توضیح می دهد، حتی سریع تر بیاموزند.

این ادامه گفتگوهای روزمره ما در مورد کسب و کار است.

 

رشید: Hi, Seoyeon. It’s been a while!

سئویئون: Yeah, I’ve been busy. I got a new job with a nonprofit microfinance organization.

رشید: So your organization gives small loans to people who can’t borrow money from banks?

سئویئون: Basically, yeah. We focus on giving small loans to entrepreneurs, in particular.

رشید: Cool. What types of businesses do the entrepreneurs start?

سئویئون: It varies a lot. For example, someone may expand their bakery into a full restaurant. Another person might open a clothing shop. Someone else might create something new and start production of it.

رشید: That’s great. Is there a way that I can donate to your company?

سئویئون: Definitely! Let me give you my card with the organization’s website address. You can donate online.

 

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم

یک Microfinance (سرمایه گذاری خرد) عبارت است از نوعی خدمت مالی، مانند ارائه وام های خرد، که به افراد بیکار یا کم درآمد و یا کسب و کارهای نوپا که دسترسی به خدمات بانکی سنتی ندارند و یا نمی توانند از این خدمات استفاده کنند، داده می شود.

یک loan (وام) به معنای پولی است که یک فرد یا یک شرکت کوچک یا بزرگ از یک موسسه مالی و یا یک شخص دیگر برای یک بازه زمانی مشخص و با قول بازپرداخت آن، قرض می کند. شخص قرض کننده اغلب باید اصل پول را به همراه بهره آن – یعنی پولی که توسط بانک و یا موسسات و سازمان های مالی دیگر در ازای قرض دادن پول مطالبه می کنند – بازپس دهد.

در این گفتگو to borrow (قرض کردن) به معنای دریافت پول از یک موسسه مالی یا یک سازمان دیگر برای یک مدت زمان مشخص و بازپرداخت آن است که این کار اغلب با پرداخت بهره نیز همراه می باشد.

یک entrepreneur (کارآفرین) کسی است که یک کسب و کار را راه اندازی می کند و برای کسب درآمد، حاضر است تا خطر ضرر و زیان را نیز بپذیرد.

Production (تولید) عبارت از روند پرورش دادن و یا تولید محصولی برای فروش است.

To donate (اهدا کردن) به معنای بخشیدن پول، کالا، خدمات، و یا وقت گذاشتن برای کمک به یک فرد یا سازمان است.

Let me give you my card (بگذارید من کارت [ویزیت] خود را به شما بدهم) به این معنا است که فرد گوینده کارت ویزیت خود – کارت کوچکی که نام، شغل، نام شرکت، و اطلاعات تماس فرد روی آن نوشته شده است – را به شنونده خواهد داد.

 تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند.

گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، کارمند ارشد برنامه های زبان انگلیسی در اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور  خارجه تنظیم شده اند.