گفتگوهای روزمره برای نوآموزان انگلیسی: آدرس پرسیدن [با فایل صوتی]

شش دانشجوی بین المللی با یکدیگر آشنا می شوند. وجه مشترک آنها این است که همه دانشجویان بین المللی هستند و برای یک ترم در ایالات متحده تحصیل می کنند. در طول این ترم، آنها تسلط بیشتری بر زبان انگلیسی پیدا می کنند و درباره فرهنگ ایالات متحده و رشته های تحصیلی شان مطالب بیشتری می آموزند. مجموعه جدید گفتگوهای روزمره این شش دانشجو و تجربه هایشان را در طول ترم تحصیلی در یک دانشگاه آمریکایی پوشش خواهد داد. این گفتگوها برای سطح متوسط یا بالاتر آموزش انگلیسی مناسب هستند.

در این مکالمه، دانشجویان جدید (یانا، لوسیا و اکین یی) برای پیدا کردن یک ساختمان در محیط دانشگاه به یکدیگر کمک می کنند.

یانا: Excuse me. Do you know how to get to the Campus Center?

لوسیا: Yes, I do. Go straight on this path. At the big brick building, take a left. Walk on that path for about a minute. The Campus Center is on the right. It’s a big white building.

یانا: Great! Thank you so much. Do you also know where the Burton Conference Hall is? It’s located somewhere inside the Campus Center.

لوسیا: I’m not exactly sure. But my roommate and I are heading there now. Do you want to come with us?

یاناThat would be great!

لوسیا: By the way, I’m Lucía, and this is my roommate Akinyi. We’re exchange students for the fall semester.

یانا: I am too! My name is Jana. It’s nice to meet you both.

لوسیا و اکین یی: It’s nice to meet you too.

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم 

یک شیوه پرسیدن آدرس، این جمله سؤالی است: “Do you know how to get to _____?”.

برای مثال: “Do you know how to get to Main Street?” “Do you know how to get to the post office?”

هنگام آدرس دادن:

go straight: مستقیم رفتن

take a left: بپیچید چپ؛

on the right: در سمت راست قرار دارد.

Not exactly sure: دقیقا ندانستن، صد در صد مطمئن نبودن.

to head somewhere: رفتن به جایی.

by the way: راستی، در ضمن.

یک دانشجوی تبادلی، دانشجویی است که برای تحصیل از یک کشور به یک کشور دیگر می رود.

آماده هستید بیشتر بیشتر انگلیسی یاد بگیرید؟ مطالب ما به شما کمک می کنند.

تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند.

گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، کارمند ارشد برنامه های زبان انگلیسی در اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امورخارجه تنظیم شده اند.