گفتگوهای روزمره برای نوآموزان انگلیسی: رشته اصلی تحصیلی شما چیست؟ [با فایل صوتی]

دانشجویان دور میز نشسته و صحبت می کنند(دی. آیِ.پیترسون)
آکین یی، لی و پیتر در حالیکه به عکس ها نگاه می کنند درباره رشته تخصصی که در دانشگاه تحصیل خواهند کرد صحبت می کنند. (عکس از وزارت امور خارجه/ دی.اِی. پیترسون)

شش دانشجوی بین المللی با یکدیگر آشنا می شوند. وجه مشترک آنها این است که همه دانشجویان بین المللی هستند و برای یک ترم در ایالات متحده تحصیل می کنند. در طول این ترم، آنها تسلط بیشتری بر زبان انگلیسی پیدا می کنند و درباره فرهنگ ایالات متحده و رشته های تحصیلی شان مطالب بیشتری می آموزند. مجموعه جدید گفتگوهای روزمره این شش دانشجوی و تجربه هایشان را در طول ترم تحصیلی در یک دانشگاه آمریکایی پوشش خواهد داد. این گفتگوها برای سطح متوسط یا بالاتر آموزش انگلیسی مناسب هستند.

به گفتگوی این شش دانشجو (لوسیا، پیتر، آجای ، لی ، اکین یی، و یانا) که درباره رشته های تحصیلی خود در دانشگاه با یکدیگر صحبت می کنند گوش کنید و متن را بخوانید.

لوسیا: Thanks for meeting up today, guys. I’m happy that I’ve met so many other exchange students already. It’s a big relief.

پیتر: Yeah, we’re all in the same boat, so let’s try to support one another throughout the semester.

آجای: Are we taking any of the same classes?

لی: I think we all have different majors, so we might not be in any of the same classes.

آکین یی: What’s your major, Lee?

لی: My major is environmental science. How about you?

آکین یی: Mine is quite different. I’m majoring in business.

آجای: And my major is journalism. How about you, Jana? What’s your major?

یانا: I’m studying engineering. I’m not exactly sure what type of engineering I’ll eventually major in. Maybe electrical or aeronautical engineering.

لوسیا: And I’m an American studies major.

پیتر: That’s interesting. What do you study?

لوسیا: We study the novels, music, film, politics, economy and history of the United States. I’m excited to be in the U.S. this semester to study as much as I can about the culture. How about you, Peter? What’s your major?

پیتر: I’m an education major. I’d like to teach young children. They’re full of energy and curiosity. I guess kind of like us.

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم

 

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم

To meet up: ملاقات با یک یا چند نفر برای انجام کاری به طور گروهی.

guys: واژه غیررسمی برای صدا کردن دو یا چند نفر است. “guy” در اصل به معنی “مرد” است، ولی در کاربرد غیررسمی هم برای مردها و هم/یا برای زنان استفاده می شود.

To be in the same boat: با هم در یک موقعیت یا شرایط مشترک قرار داشتن.

major: رشته تحصیلی اصلی و تخصصی دانشجو است. « Major » می تواند به عنوان یک اسم و یا یک فعل استفاده شود.

Not exactly sure: دقیقا ندانستن، صد در صد مطمئن نبودن.

 

می خواهید بیشتر انگلیسی یاد بگیرید؟ مطالب ما به شما کمک می کنند.

تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند. گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، کارمند ارشد برنامه های زبان انگلیسی در اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امورخارجه تنظیم شده اند.