گفتگوهای روزمره برای نوآموزان انگلیسی: رفتن به یک مسابقه فوتبال [با فایل صوتی]

دانشجویان در پاییز فوتبال بازی می کنند.

شش دانشجوی بین المللی با یکدیگر آشنا می شوند. وجه مشترک آنها این است که همه دانشجویان بین المللی هستند و برای یک ترم در ایالات متحده تحصیل می کنند. در طول این ترم، آنها تسلط بیشتری بر زبان انگلیسی پیدا می کنند و درباره فرهنگ ایالات متحده و رشته های تحصیلی شان مطالب بیشتری می آموزند. مجموعه جدید گفتگوهای روزمره این شش دانشجوی و تجربه هایشان را در طول ترم تحصیلی در یک دانشگاه آمریکایی پوشش خواهد داد. این گفتگوها برای سطح متوسط یا بالاتر آموزش انگلیسی مناسب هستند.

در این مکالمه، سه دانشجو (آجای، لوسیا، و یانا) درباره مسابقه فوتبال با یکدیگر صحبت می کنند.

آجای: I can’t believe you’re calling it soccer now!

لوسیا: When in Rome

یانا: I’m with Ajay. At the start of the semester, you were adamant about calling it football.

لوسیا: Yes, well, that was before I made the team!

یانا: I’m really excited to see you play. I haven’t been to a soccer game yet. And you know I’ve never played soccer before in my life.

آجای: I went to a game last week. It was pretty intense!

لوسیا: We take athletics very seriously on my team. By the way, after the game, we’re having a bonfire party. You both will come to that too, right?

یانا: Of course!

آجای: I can’t wait.

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم

 

when in Rome: مخفف when in Rome, do as Romans do. این اصطلاح یعنی وقتی کسی در یک کشور خارجی است، باید از آداب و رسوم آن کشور پیروی کند، یا باید به حرف کسانی که با وضعیت یا شرایط آشنایی دارند، گوش داد.

I’m with someone:  موافقت با شخص نام برده. برای مثال: I’m with you  یعنی من با تو موافقم.

adamant: مُصر بر نظر شخصی، تسلیم ناپذیر

pretty intense: انجام کاری با انرژی زیاد، شور و شوق، تلاش یا قوت زیاد.

bonfire: آتش بزرگی که در فضای باز درست می شود.

by the way: راستی یا در ضمن، برای تغییر موضوع گفتگو به کار گرفته می شود. 

can’t wait: مشتقانه در انتظار چیزی بودن، صبر نداشتن.

می خواهید بیشتر انگلیسی یاد بگیرید؟ مطالب ما به شما کمک می کنند.

تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند. گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، کارمند ارشد برنامه های زبان انگلیسی در اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امورخارجه تنظیم شده اند.