شش دانشجوی بین المللی با یکدیگر آشنا می شوند. وجه مشترک آنها این است که همه دانشجویان بین المللی هستند و برای یک ترم در ایالات متحده تحصیل می کنند. در طول این ترم، آنها تسلط بیشتری بر زبان انگلیسی پیدا می کنند و درباره فرهنگ ایالات متحده و رشته های تحصیلی شان مطالب بیشتری می آموزند. مجموعه جدید گفتگوهای روزمره این شش دانشجوی و تجربه هایشان را در طول ترم تحصیلی در یک دانشگاه آمریکایی پوشش خواهد داد. این گفتگوها برای سطح متوسط یا بالاتر آموزش انگلیسی مناسب هستند.

سه  دانشجو در یک جشنواره پاییزی داوطلبانه خدمت می کنند. در این مکالمه، دانشجویان (پیتر، اکین یی، و لی) درباره فعالیت هایشان در این جشنواره صحبت می کنند.

پیتر: I thought we were all meeting up here this morning. Where are Lucía, Ajay and Jana?

آکین یی: Ajay and Jana are helping Lucía with a huge midterm project for one of her classes. You’re stuck with us.

لی: But we’re ready to help!

پیتر: Well, thanks for volunteering to help out at the fall festival. It’ll be a lot of fun, and all the money goes to the children’s hospital in town.

آکین یی: Could you explain one thing to me first? What exactly is a fall festival? I volunteered without knowing what I was getting myself into.

لی: Me too!

پیتر: Now I really appreciate that you volunteered! A fall festival is like an outdoor fair with a fall theme. There’s food and music, as well as games for children. This one is an off-campus event near a farm, so there’s even going to be a corn maze.

لی: A corn maze? Like a maze made of corn?

پیتر: Exactly. You have to walk through tall cornstalks trying to find your way out of the maze. Just when you think you’re finding your way, suddenly you come to a dead end, and you have to turn around and try a different path.

آکین یی: And what happens if you can’t find your way out?

پیتر: There are people who will help you. You won’t be stuck in the maze forever.

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم

To be stuck with someone or something: گیر کردن با کسی یا چیزی یعنی اجبار به سر و کار داشتن با آن شخص یا چیز. در این مورد به عنوان شوخی به کار گرفته است.

To volunteer: انجام کاری بدون درخواست یا دستمزد.

Fall festival: جشنواره پاییزی در فضای باز با موضوعات پاییزی و اغلب با غذاهای فصلی، نوشیدنی، موسیقی، بازی، و فعالیت های هنری همراه است.

without knowing what (one) was getting (one)self into : عدم آگاهی قبلی از جزئیات وضعیت.

off-campus event : رویدادی است که خارج از محیط دانشگاه برگزار می شود.

maze : مسیر پیچیده ای که افراد برای تفریح سعی می کنند راه خود را در آن پیدا کنند. corn mazeaراه های پر پیچ و خمی هستند که در یک مزرعه ذرت با بریدن ساقه های گیاه ذرت درست می شوند.

dead end : بن بست؛ راهی که به هیچ کجا ختم نمی شود.

cornstalk : ساقه های بلند و ضخیم گیاه ذرت.

 

 

می خواهید بیشتر انگلیسی یاد بگیرید؟ مطالب ما به شما کمک می کنند.

تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوندگفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، کارمند ارشد برنامه های زبان انگلیسی در اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امورخارجه تنظیم شده اند. 

پیتر