گفتگوهای روزمره برای نوآموزان انگلیسی: درخواست پذیرش از یک دانشگاه آمریکایی [با فایل صوتی]

یک زن جوان با یک لپ تاپ نشسته است. (وزارت امور خارجه/ دی ای پیترسون)
یک دانشجو روی درخواستنامه اش برای تحصیل در یک دانشگاه آمریکایی کار می کند. (وزارت امور خارجه/ دی ای پیترسون)

شش دانشجوی بین المللی با یکدیگر آشنا می شوند. وجه مشترک آنها این است که همه دانشجویان بین المللی هستند و برای یک ترم در ایالات متحده تحصیل می کنند. در طول این ترم، آنها تسلط بیشتری بر زبان انگلیسی پیدا می کنند و درباره فرهنگ ایالات متحده و رشته های تحصیلی شان مطالب بیشتری می آموزند. مجموعه جدید گفتگوهای روزمره این شش دانشجوی و تجربه هایشان را در طول ترم تحصیلی در یک دانشگاه آمریکایی پوشش خواهد داد. این گفتگوها برای سطح متوسط یا بالاتر آموزش انگلیسی مناسب هستند.

 

سه دانشجو (اکین یی، لوسیا، و یانا)  درباره روند درخواست پذیرش از یک دانشگاه ایالات متحده با یکدیگر صحبت می کنند.

آکین یی: Hey, I’m so glad you’re here. I need your help.

لوسیا: You look really stressed out.

یانا: Yeah, what’s going on?

آکین یی: Well, I have a huge paper due for one of my business classes, plus my cousin wants to apply to college in the U.S., and her family is asking me all about the application process. Even though I went through a similar process not too long ago, I can’t remember everything I was required to do.

لوسیا: We can help with that!

یانا: The actual application isn’t so bad. It’s the college essay and standardized tests that are awful!

لوسیا: I agree. How about we make a list of all of the steps in the application process for your cousin?

آکین یی: That would be great.

یانا: Take the standardized tests — that would be the SAT and TOEFL for her. Get recommendation letters. Fill out the application form.

لوسیا: Oh, don’t forget to mention the Common App. That can save a lot of time.

یانا: Right. Oh, and write the college essay.

آکین یی: And I remember paying all of those application fees too.

لوسیا: This is a good list. Ajay wrote a great college essay. Maybe he can help your cousin with that part of the application process?

آکین یی: Yes, that’d be great. And thanks! I wouldn’t have remembered all of this without you.

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم

stressed out: نگران/ دلواپس بودن در مورد مشکلی در زندگی، تحصیل، کار، و غیره.

در مورد تحصیل،  paper یا essay انشاء یا رساله ای است که برای یک کلاس یا یک واحد درسی باید نوشت. برای مثال، . I have to write a paper about the water cycle for my science class

در ایالات متحده college  و university  هم معنی هستند. دانشجویان بعد از دبیرستان برای کسب مدرک تحصیلی به کالج یا دانشگاه می روند.

application process : همه کارهایی که باید برای درخواست پذیرش از کالج یا دانشگاه انجام داد. این روند تکمیل درخواستنامه، نگارش یک رساله، گذراندن آزمون های استاندارد، و انجام یک مصاحبه را شامل می شود.

college essay: رساله دانشگاهی، بخشی از درخواست پذیرش از یک دانشگاه است. درخواست کننده باید رساله مختصری درباره خودش بنویسد.

standardized test : آزمون استاندارد. پرسش هایی که همه درخواست کنندگان باید به آن پاسخ دهند. امتیازات به طور یکسان شمرده می شوند.  SAT (Scholastic Aptitude Test) و TOEFL of

(آزمون انگلیسی به عنوان زبان دوم) دو نمونه از آزمون های استاندارد هستند. SAT بخشی از روند درخواست پذیرش در ایالات متحده؛ و TOEFL بخشی از روند درخواست پذیرش از یک دانشگاه آمریکایی توسط دانشجویانی است که زبان اولشان انگلیسی نیست.

common application یا common App,: درخواستنامه مشترک. درخواستنامه استانداردی که دانشجویان می توانند برای درخواست پذیرش از تعدادی از کالج ها و دانشگاه ها استفاده کنند.

application fee : هزینه درخواستنامه. مبلغی که دانشجویان باید هنگام ارائه درخواستنامه شان بپردازند.

می خواهید بیشتر انگلیسی یاد بگیرید؟ مطالب ما به شما کمک می کنند.

تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند.  گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، کارمند ارشد برنامه های زبان انگلیسی در اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امورخارجه تنظیم شده اند.