گفتگوهای روزمره برای نوآموزان انگلیسی: انشای درخواستنامه پذیرش از دانشگاه [با فایل صوتی]

یک مرد با چندین کتاب پشت یک میز نشسته است. (وزارت امور خارجه/ دی ای پیترسون)
یک دانشجو برای نگارش انشای درخواستنامه پذیرش از دانشگاه تحقیق می کند. (وزارت امور خارجه/ دی ای پیترسون)

شش دانشجوی بین المللی با یکدیگر آشنا می شوند. وجه مشترک آنها این است که همه دانشجویان بین المللی هستند و برای یک ترم در ایالات متحده تحصیل می کنند. در طول این ترم، آنها تسلط بیشتری بر زبان انگلیسی پیدا می کنند و درباره فرهنگ ایالات متحده و رشته های تحصیلی شان مطالب بیشتری می آموزند. مجموعه جدید گفتگوهای روزمره این شش دانشجوی و تجربه هایشان را در طول ترم تحصیلی در یک دانشگاه آمریکایی پوشش خواهد داد. این گفتگوها برای سطح متوسط یا بالاتر آموزش انگلیسی مناسب هستند.

یک دانشجو (آکین یی) درباره نگارش انشای فرم درخواستنامه پذیرش از دانشگاه از یک دانشجوی دیگر (آجای) سؤال می کند.

آکین یی: Hi, Ajay. Thanks for meeting me to talk about your college essay writing experience. Jana and Lucía told me you wrote a fantastic college essay.

آجای: Well, it wasn’t that great. Is this for your cousin who’s applying to college in the U.S?

آکین یی: Yes, it is. Is there any advice you can give my cousin about writing her college essay?

آجای: Sure. The first thing is to start early. She should plan on revising the essay many times. And that takes time. Her essay won’t be a masterpiece the first time. And if she pressures herself to write perfectly the first time, she might end up with bad writer’s block.

آکین یی: I think that may have happened to me when I tried to write my essay.

آجای: It’s not uncommon, especially if you put pressure on yourself. Another great tip is to be concise. Her essay shouldn’t ramble on. She should avoid purple prose.

آکین یی: Only a writer would use the phrase “purple prose.” I haven’t heard that in a while.

آجای: Well, journalists like being succinct!

آکین یی: It’s a great skill to have as a writer. We have to write succinct memos in my business classes. It can be really hard. So, any other advice for my cousin?

آجای: I think it’s really important for her to be genuine and write about herself and show her personality in her essay.

آکین یی: That’s good advice. Thank you! I’m going to call her now and tell her all of your advice.

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم

revise : غلطگیری. ویرایش.

Masterpiece: شاهکار.

To end up with : حاصل کار.

Writer’s block: فلج قلم. وقتی نویسنده با بن بست یا مانع ذهنی در نگارش مواجه می شود.

you put pressure on yourself: وقتی شما انتظار بهترین ها را از خود دارید، خود را تحت فشار قرار می دهید و در نتیجه احساس اضطراب و نگرانی می کنید.

Concise : دقیق و مختصر، بدون از قلم انداختن اطلاعات مهم.

To ramble on: وراجی، حرف زدن یا نوشتن زیاد بدون هدف یا موضوع واضح.

Purple prose: گل و بته در نگارش، نوشته توجیه آمیز و پر آب و تاب.

Succinct: بیان مختصر و واضح.

To be genuine : صادق و روراست بودن.

 

می خواهید بیشتر انگلیسی یاد بگیرید؟ مطالب ما به شما کمک می کنند.

تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند. گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، کارمند ارشد برنامه های زبان انگلیسی در اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امورخارجه تنظیم شده اند.