گفتگوهای روزمره برای نوآموزان انگلیسی: مصاحبه با هیئت پذیرش دانشگاه های آمریکا [با فایل صوتی]

دو زن دور میز نشسته و صحبت می کنند. (وزارت امور خارجه/ دی ای پیترسون)
ت امور خارجه/ دی ای پیترسون) دو زن دور میز نشسته و صحبت می کنند. (وزارت امور خارجه/ دی ای پیترسون)

شش دانشجوی بین المللی با یکدیگر آشنا می شوند. وجه مشترک آنها این است که همه دانشجویان بین المللی هستند و برای یک ترم در ایالات متحده تحصیل می کنند. در طول این ترم، آنها تسلط بیشتری بر زبان انگلیسی پیدا می کنند و درباره فرهنگ ایالات متحده و رشته های تحصیلی شان مطالب بیشتری می آموزند. مجموعه جدید گفتگوهای روزمره این شش دانشجوی و تجربه هایشان را در طول ترم تحصیلی در یک دانشگاه آمریکایی پوشش خواهد داد. این گفتگوها برای سطح متوسط یا بالاتر آموزش انگلیسی مناسب هستند.

یک دانشجو (آجای) از یک دانشجوی دیگر  (لوسیا) درباره مصاحبه با هیئت پذیرش یک دانشگاه آمریکایی درخواست راهنمایی می کند.

آجای: I can’t believe this, but now one of my cousins is applying to college in the U.S. Actually, most of his application is completed, and he’s starting to set up interviews with a few colleges.

لوسیا: That’s awesome! By the time the semester is over, all of us will have family members coming here to study.

آجای: That would be really funny. Did you have a college interview before you were accepted here? I didn’t, and I’d like to give my cousin some interview tips.

لوسیا: I did. I know some people find them nerve-wracking, but I didn’t. I practiced a lot beforehand though.

آجای: So my cousin should role-play the interview scenario with someone else?

لوسیا: It definitely helps. Also, before the interview, your cousin should know a lot about the college and be prepared to ask a couple of questions about the college.

آجای: That’s good advice. He’s pretty curious, so I’m sure he’ll have no trouble coming up with some good questions.

لوسیا: Oh, and don’t forget that you never get a second chance to make a first impression. He should dress appropriately.

آجای: Right. I’ll let him know not to dress like a slob.

لوسیا: Most importantly, tell him to be himself during the interview. He shouldn’t just give answers that he thinks the interviewer wants to hear.

آجای: Thanks, Lucía. This is really helpful.

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم

 

Interview tips: راهنمایی و اطلاعات مفید در مورد روند انجام مصاحبه

nerve-wracking: صفت. مضطرب کننده؛ استرس آور.

To role-play: ایفای نقش یک فرد متفاوت در یک وضعیت خاص، به ویژه برای یادگیری یک مهارت.

scenario : سناریو. تشریح یک رویداد احتمالی در آینده.

در این مورد،pretty  به عنوان یک قید به معنی خیلی/ بسیار استفاده شده است.

To come up with : پیدا کردن؛ ارائه دادن.

:To dress appropriately پوشیدن لباس مناسب، در این مورد برای مصاحبه با هیئت پذیرش دانشگاه.

To dress like a slob: پوشیدن لباسی که کثیف و ژولیده به نظر می رسد.

To be oneself مانند to being genuine: صادق و روراست بودن.

می خواهید بیشتر انگلیسی یاد بگیرید؟ مطالب ما به شما کمک می کنند.

تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند.  گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، کارمند ارشد برنامه های زبان انگلیسی در اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امورخارجه تنظیم شده اند.