گفتگوهای روزمره برای نوآموزان انگلیسی: توسعه یک طرح کاری [با فایل صوتی]

دانشجویان کنار یک تخته سفید گفتگو کرده و نت برمی دارند. (وزارت امور خارجه/ دی ای پیترسون)
دانشجویان درباره توسعه یک طرح کاری با یکدیگر گفتگو می کنند. (وزارت امور خارجه/ دی ای پیترسون)

شش دانشجوی بین المللی با یکدیگر آشنا می شوند. وجه مشترک آنها این است که همه دانشجویان بین المللی هستند و برای یک ترم در ایالات متحده تحصیل می کنند. در طول این ترم، آنها تسلط بیشتری بر زبان انگلیسی پیدا می کنند و درباره فرهنگ ایالات متحده و رشته های تحصیلی شان مطالب بیشتری می آموزند. مجموعه جدید گفتگوهای روزمره این شش دانشجوی و تجربه هایشان را در طول ترم تحصیلی در یک دانشگاه آمریکایی پوشش خواهد داد.این گفتگوها برای سطح متوسط یا بالاتر آموزش انگلیسی مناسب هستند.

در این مکالمه، دو دانشجو (لوسیا و یانا) درباره نگارش یک طرح کاری با یکدیگر صحبت می کنند.

 

لوسیا: Why are you writing a business plan, Jana?

یانا: Well, Akinyi and I were talking about startups. And one day I hope to engineer a product to sell. So I’ll need a business plan.

لوسیا: How do you know what to write in your business plan?

یانا: Akinyi gave me a business plan template.

لوسیا: And what goes into a business plan?

یانا: If you read the executive summary, you will know!

لوسیا: What exactly is an executive summary?

یانا: It’s like a detailed table of contents. It emphasizes the key issues in the business plan.

لوسیا: And what are the key issues?

یانا: There’s a lot to consider! You need to think about the target market — who you want to buy your product.

لوسیا: That makes sense.

یانا: Of course, the plan discusses the product or service your company will offer. It should also include your marketing and sales plans – how you plan to advertise and sell the product.

لوسیا: This seems like a lot of work.

یانا: It is. There’s more to include, but most time-consuming for me is the financial data. I’m an engineer, not an accountant. A business plan needs to include information about funding and even some future financial data.

لوسیا: Well, let me know when you’re finished. I’d love to read it!

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم

 

business plan : طرح کاری. سندی که برنامه های آینده یک کسب و کار و چگونگی دستیابی به اهدافش را با جزئیات تشریح می کند.

startup: یک استارت آپ، یک کسب و کار نوپا است که برای رفع مشکلاتی که راه حل واضح ندارد فعالیت می کند.

engineer: فعل: طراحی کردن یا ساختن چیزی. اسم: مهندس.

product : فرآورده؛ کالا؛ محصول.

template : قالب؛ الگو. چیزی که به عنوان یک الگو برای ساختن یک چیز مشابه به کار گرفته می شود.

An executive summary: چکیده اجرایی. سند کوتاه برای اهداف کسب و کار

table of contents : فهرست مطالب.

target market : بازار هدف.

Marketing and sales plans : بازاریابی و طراحی برنامه فروش

To advertise : تبلیغات؛ آگهی بازرگانی.

Financial data : داده های مالی؛ اطلاعات مربوط به وضعیت مالی یک شرکت.

Funding : پولی که هزینه انجام یک کار خاص می شود، مانند راه اندازی یک استارت آپ.

می خواهید بیشتر انگلیسی یاد بگیرید؟ مطالب ما به شما کمک می کنند.

تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند.  گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، کارمند ارشد برنامه های زبان انگلیسی در اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امورخارجه تنظیم شده اند.