گفتگوهای روزمره برای نوآموزان انگلیسی: کسب و کار در عرصه صید و شیلات [با فایل صوتی]

مردم در بازار در حال خرید غذاهای دریایی. (وزارت امور خارجه/ دی ای پیترسون)
دانشجویان ماهی می خرند و درباره بازار صید و شیلات با هم گفتگو می کنند. (وزارت امور خارجه/ دی ای پیترسون)

شش دانشجوی بین المللی با یکدیگر آشنا می شوند. وجه مشترک آنها این است که همه دانشجویان بین المللی هستند و برای یک ترم در ایالات متحده تحصیل می کنند. در طول این ترم، آنها تسلط بیشتری بر زبان انگلیسی پیدا می کنند و درباره فرهنگ ایالات متحده و رشته های تحصیلی شان مطالب بیشتری می آموزند. مجموعه جدید گفتگوهای روزمره این شش دانشجوی و تجربه هایشان را در طول ترم تحصیلی در یک دانشگاه آمریکایی پوشش خواهد داد.این گفتگوها برای سطح متوسط یا بالاتر آموزش انگلیسی مناسب هستند.

این مکالمه درباره اهمیت روش های صید ماهی به شکلی است که به سلامت اقیانوس های آسیب وارد نسازد. دو دانشجو (آکین یی و لی) درباره روش های خوب و بد ماهیگیری و اینکه تقاضای مصرف کنندگان چگونه می تواند تاثیرگذار باشند، با یکدیگر صحبت می کنند.

آکین یی: Thanks for coming with me to this symposium on sustainable fishing.

لی: It’s my pleasure! As an environmental science major, this is something I’m very interested in. But I’m surprised a business major is interested in this topic.

آکین یی: Well, marine life in my country is being destroyed because of unsustainable fishing.

لی: Why? Is there overfishing in your country?

آکین یی: Yes, it’s a problem everywhere in the world, I think. But it can change. People can choose to buy only sustainable seafood. Consumer demand makes a difference!

لی: Now you’re sounding like a business major.

آکین یی: Well, business, environment, food, our health — they’re all connected.

لی: That’s a really good point. We need to think about all of those. Otherwise, we’ll keep destroying our marine ecosystems until there are no more fish in the sea!

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم

 

symposium : همایش؛ گردهمایی متخصصان برای گفتگو در مورد یک مسئله خاص.

Sustainable fishing : صید پایدار. روش صید به طوری که جمعیت آبزیان را برقرار نگه می دارد و آسیبی به سلامت یا زیستگاه های اقیانوسی وارد نمی کند. با صید پایدار، جمعیت آبزیان با مرور زمان کاهش نمی یابد و تاثیر کم یا ناچیزی بر محیط زیست گذاشته می شود.

unsustainable fishing : وقتی صید به طور ناپایدار صورت می گیرد، جمعیت آبزیان به خاطر روش های نامناسب، با مرور زمان کاهش می یابد.

Overfishing : صید بی رویه. صید آبزیان در حیات وحش اقیانوس ها سریعتر از میزان تولید مجدد آنها.

Sustainable seafood : غذاهای دریایی که با توجه به برقرار نگه داشتن جمعیت آبزیان و بدون آسیب وارد کردن به سلامت یا زیستگاه های اقیانوسی صید شده اند.

consumers desire : میزان تقاضا در بازار

marine ecosystem : اکوسیستم دریایی همه چیزهایی را که در اقیانوس وجود دارند در بر می گیرد؛ از گیاهان و ماهیان گرفته تا صخره ها، خاک و آب.

There are no more fish in the sea: این دانشجو به اصطلاح “There are plenty of fish in the sea ” اشاره می کند که اغلب برای دلداری دادن به کسی گفته می شود که رابطه عاشقانه اش به پایان رسیده است، به این معنی که افراد دیگری هم در دنیا پیدا می شوند. در این مکالمه، اصطلاح “there are no more fish in the sea” به این معنی است که صید ناپایدار و بی رویه می تواند منجر به از بین رفتن تمام ماهی های اقیانوس شود.

می خواهید بیشتر انگلیسی یاد بگیرید؟ مطالب ما به شما کمک می کنند.

تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند.  گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، کارمند ارشد برنامه های زبان انگلیسی در اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امورخارجه تنظیم شده اند.