گفتگوهای روزمره برای نوآموزان انگلیسی: زنان و آموزش [با فایل صوتی]

دانشجویان پشت میز کتابخانه نشسته و مطالعه می کنند. (وزارت امور خارجه/ دی ای پیترسون)
دانشجویان درباره دسترسی زنان به آموزش در سراسر جهان با یکدیگر گفتگو می کنند. (وزارت امور خارجه/ دی ای پیترسون)

شش دانشجوی بین المللی با یکدیگر آشنا می شوند. وجه مشترک آنها این است که همه دانشجویان بین المللی هستند و برای یک ترم در ایالات متحده تحصیل می کنند. در طول این ترم، آنها تسلط بیشتری بر زبان انگلیسی پیدا می کنند و درباره فرهنگ ایالات متحده و رشته های تحصیلی شان مطالب بیشتری می آموزند. مجموعه جدید گفتگوهای روزمره این شش دانشجوی و تجربه هایشان را در طول ترم تحصیلی در یک دانشگاه آمریکایی پوشش خواهد داد.این گفتگوها برای سطح متوسط یا بالاتر آموزش انگلیسی مناسب هستند.

.

در این مکالمه، سه دانشجو (آجای، لوسیا و یانا) درباره اهمیت آموزش برای زنان و دختران در سراسر جهان با یکدیگر صحبت می کنند.

آجای: I think women and girls have equal access to education in most parts of the world.

یانا: In some parts of the world, that’s true. Sadly, this is not true for many parts of the world.

لوسیا: I agree. For much of the world, especially in developing countries, there are more boys in primary school than girls.

یانا: And there’s a gap between girls and boys in terms of literacy. There are more illiterate girls than boys.

آجای: That’s depressing. I don’t understand why girls aren’t being educated in the same numbers as boys, everywhere in the world.

لوسیا: There are a lot of factors that contribute to girls dropping out of school.

یانا: For starters, early marriages and childbirth, trafficking and disease.

آجای: Well, it seems like communities should help get more girls in school. Educated girls help boost the economic future of a country.

لوسیا: Absolutely. Education is the key to a better future, for everyone.

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم

Equal access : دسترسی برابر- در اینجا دسترسی برابر به فرصت و آموزش.

developing country : کشور در حال توسعه.

Primary school : دبستان.

در این متن، یک gap به معنی شکاف و اختلاف بین دو نفر یا دو گروه است.

Literacy : سواد خواندن و نوشتن.

Illiterate: فرد بی سواد.

Contribute to : کمک برای به انجام رساندن کاری

To drop out of : ترک مدرسه یا تحصیل.

For starters : اولاً… (در آغاز صحبت)

Trafficking : قاچاق کردن- خرید و فروش غیرقانونی کالا یا اشخاص.

To boost : تقویت کردن؛ بهبود بخشیدن.

می خواهید بیشتر انگلیسی یاد بگیرید؟ مطالب ما به شما کمک می کنند.

تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند.  گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، کارمند ارشد برنامه های زبان انگلیسی در اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه تنظیم شده اند.