گفتگوهای روزمره برای نوآموزان انگلیسی: اهمیت آموزش جهانی [با فایل صوتی]

دانشجویان درباره اهمیت آموزش جهانی با یکدیگر صحبت می کنند. (وزارت امور خارجه/ دی ای پیترسون)

شش دانشجوی بین المللی با یکدیگر آشنا می شوند. وجه مشترک آنها این است که همه دانشجویان بین المللی هستند و برای یک ترم در ایالات متحده تحصیل می کنند. در طول این ترم، آنها تسلط بیشتری بر زبان انگلیسی پیدا می کنند و درباره فرهنگ ایالات متحده و رشته های تحصیلی شان مطالب بیشتری می آموزند. مجموعه جدید گفتگوهای روزمره این شش دانشجوی و تجربه هایشان را در طول ترم تحصیلی در یک دانشگاه آمریکایی پوشش خواهد داد.این گفتگوها برای سطح متوسط یا بالاتر آموزش انگلیسی مناسب هستند.

در این مکالمه، سه دانشجو (پیتر، آجای و لوسیا) درباره اهمیت آموزش جهانی یکدیگر صحبت می کنند.

لوسیا: Great news! I just got offered a summer internship with a U.S. research company.

آجای: That’s awesome. So you’ll stay in the U.S. this summer?

لوسیا: No, I’ll be working from my home country.

آجای: It’s amazing how connected the world is.

لوسیا: Yeah, I’m one of 10 summer interns to work for this U.S.-based company. The 10 of us are from 10 different countries, and none of us will be working in the U.S.

پیتر: One of my education classes here is focused on global education. It’s important for teachers to prepare students for an interconnected world.

آجای: I agree. The number of multinational companies continues to rise, and there are global issues that affect everyone in the world.

لوسیا: That’s why it’s so important to learn about different cultures.

پیتر: We all know firsthand how important that is!

آجای: It really is. Being immersed in a different culture has expanded my worldview. I feel like I’m now ready to help solve the problems of the world with people from different cultures and countries.

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم.

summer internship: دوره کارآموزی تابستانی، یک تجربه کاری کوتاه مدت است که می تواند با دستمزد یا بدون دستمزد باشد. کارآموزان در این مدت از ماهیت کار در یک رشته خاص آگاهی پیدا می کنند.

Global education: آموزش جهانی، کشورها و فرهنگ های گوناگون و مسائل مربوط به آنها را مورد مطالعه قرار می دهد. دانشجویان از طریق آموزش جهانی از راه هایی که کشورها به یکدیگر مرتبط هستند و از تاثیرگذاری اقدامات بر دیگران آگاهی پیدا می کنند.

Interconnected: وقتی دو چیز یا بیشتر با هم مرتبط  یا متصل هستند.

multinational company: یک شرکت چندملیتی، شرکتی است که مالکیت یا کنترل تولید کالا یا خدمات را در یک یا چند کشور دیگر به غیر از کشور منشا در دست دارد.

global issue: یک مسئله جهانی، مسئله ای است که مردم سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. برای مثال گرمایش جهانی یک مسئله جهانی است.

To know something firsthand: آگاهی داشتن از مطلبی به طور مستقیم یا دست اول که خود شخصا آن را تجربه کرده اید.

To be immersed: عمیقا و کاملا غرق مسئله ای یا کاری بودن.

Worldview: دیدگاه جهانی.

می خواهید بیشتر انگلیسی یاد بگیرید؟ مطالب ما به شما کمک می کنند.

تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند.  گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، کارمند ارشد برنامه های زبان انگلیسی در اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه تنظیم شده اند.