گفتگوهای روزمره برای نوآموزان انگلیسی: آموزش رشته های STEM[با فایل صوتی]

یک استاد علوم و دانشجویش با هم مطالعه می کنند. (وزارت امور خارجه/ دی ای پیترسون)

شش دانشجوی بین المللی با یکدیگر آشنا می شوند. وجه مشترک آنها این است که همه دانشجویان بین المللی هستند و برای یک ترم در ایالات متحده تحصیل می کنند. در طول این ترم، آنها تسلط بیشتری بر زبان انگلیسی پیدا می کنند و درباره فرهنگ ایالات متحده و رشته های تحصیلی شان مطالب بیشتری می آموزند. مجموعه جدید گفتگوهای روزمره این شش دانشجوی و تجربه هایشان را در طول ترم تحصیلی در یک دانشگاه آمریکایی پوشش خواهد داد.این گفتگوها برای سطح متوسط یا بالاتر آموزش انگلیسی مناسب هستند.

در این مکالمه، سه دانشجو (لی، پیتر، و یانا) درباره تدریس رشته های علوم،فناوری، مهندسی، و ریاضیات (STEM) با یکدیگر صحبت می کنند.

پیتر: I still want to teach younger students, but I’ve decided that I also want to teach STEM-related subjects.

لی: STEM, as in science, technology, engineering and math?

پیتر: Exactly. Scientific and technological innovations are really important these days. And students need to be exposed to STEM subject matter as early as possible. And in a fun way!

یانا: As an engineering major, I couldn’t agree more. It’s important to teach students what they can do with their knowledge. I get to think up complex ideas, but I also get to design them and sometimes build them.

لی: I totally agree. I can’t wait for others to solve global environmental issues. In my environmental science classes, we learn how to gather and evaluate evidence, be innovative and develop solutions to global issues.

پیتر: Those are the skills I want to teach my students one day! I think STEM education is linked to a country’s future prosperity.

حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم

:STEM  حروف اختصاری برای “science, technology, engineering and math.”- علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات.

An innovation : نوآوری.

Scientific innovations : نوآوری های علمی؛ نوآوری در رشته های علمی مانند بیولوژی، شیمی یا فیزیک.

Technological innovations : نو آوری های فناوری.

در اینجا، subject matter  به معنی واحد یا رشته درسی است.

: couldn’t agree more  تاکید بر این که یک شخص با حرف یک شخص دیگر کاملا موافق است.

To think up : تصور کردن یا اختراع کردن چیزی.

Complex: پیچیده؛ چیزی که ساده نیست و درک آن دشوار است.

To gather evidence : استناد دادن؛ جمع آوری مدرک برای اثبات حقیقی بودن یا نبودن چیزی. پس از جمع آوری مدرک، می توان مطلب مورد نظر را evaluate– ارزیابی کرد. این به معنی نظر پروری در مورد ارزش یا کیفیت آن مطلب است.

Innovative : ایده نوآورانه. روش نوآورانه انجام کاری.

Prosperity : کامیابی؛ موفقیت، به خصوص از لحاظ مالی.

 

می خواهید بیشتر انگلیسی یاد بگیرید؟ مطالب ما به شما کمک می کنند.

تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند.  گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، کارمند ارشد برنامه های زبان انگلیسی در اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه تنظیم شده اند.