آیا شما در حال فراگیری زبان انگلیسی هستید؟ گفتگوهایروزمره ما به شما برای تمرین کمک می کنند. بر روی پیوند صوتی کلیک کنید تا همزمان با خواندن متن تلفظ آن را توسط کسی که به زبان مادری صحبت می کند، بشنوید. اصطلاحات اصلی در پایان توضیح داده می شوند. مکالمه امروز به خوش آمد گویی رسمی و دعوت مربوط می شود.

 [audiomp3=”https://share.america.gov/wp-content/uploads/2015/06/2.-Greetings-and-Invitations-formal1.mp3″][/audio]

جنا:Hello, Kojo. How are you doing?

کوجو: I’m doing well. How are you?

جنا:Great! By the way, my husband and I are going to the theater tonight. Would you and your wife like to join us?

کوجو:  I appreciate the invite, but we have other plans tonight. Maybe another time.

 حالا بگذارید نگاه دوباره ای به اصطلاحات به کار رفته بیندازیم

How are you doing? (حالتان چطور است؟)، صورتی طولانی تر از پرسش How are you? است.

   I’m doing well نحوه ای رسمی تر از بیان “I’m good” است و در پاسخ به پرسش How are you?  یا  How are you doing? به کار می رود.

 By the way: عبارتی است که برای شروع موضوع جدیدی که ممکن است مستقیما ربطی به موضوع بحث فعلی نداشته باشد، به کار می رود.

 I appreciate the invite, but: این شیوه ای محترمانه برای رد دعوت است. بعضی اوقات مردم برای بیان «نه» دلایلی را مطرح می کنند. به عنوان مثال: “I appreciate the invite, but we have other plans tonight.”  و گاهی اوقات مردم نیازی به ارائه استدلال نمی بینند: “I appreciate the invite, but I can’t.”

 : Maybe another time این عبارت بعد از رد یک دعوت بیان می شود تا نشان دهد تمایل برای اجابت دعوت در موقعیتی دیگر وجود دارد.

تارنمای انگلیسی آمریکایی منابع رایگان گوناگونی را برای آموزگاران و نوآموزان زبان انگلیسی ارائه می دهد. مطالب آموزشی برای زبان آموزان روزانه در صفحه فیسبوک انگلیسی آمریکایی ارائه داده می شوند.

 گفتگوهای روزمره توسط هایدی هولند، کارمند ارشد برنامه های زبان انگلیسی در اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه تنظیم شده اند.